Compliance Actualia

AFM publiceert artikel over betrouwbaarheidstoetsing

Hugo Oppelaar, 6 januari 2014 15:08 In dit artikel schrijven de auteurs (Angela van Lamsweerde, Joris de Wolf en Annemarije Schoonbeek, allen werkzaam bij de AFM) over de verplichtingen van financiële ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers te melden aan de toezichthouder. Zij behandelen specifiek de categorie overige antecedenten. Daarnaast gaan de auteurs in op de rol die de compliance officer kan spelen bij het naleven van de betrouwbaarheidsnorm en de daarbij behorende meldplicht en behandelen de auteurs de mogelijkheden om informatie van derden op te vragen o.a. van FEC-partners. De auteurs stellen dat betrouwbare en integere sleutelfunctionarissen binnen financiële ondernemingen cruciaal zijn voor het vertrouwen in de financiële sector. Ondernemingen en de toezichthouder hebben dan ook een gezamenlijk belang om te voorkomen dat onbetrouwbare bestuurders worden aangesteld als beleidsbepaler. De AFM heeft een nieuw artikel gepubliceerd genaamd ‘Meldplicht betrouwbaarheid’- weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?’.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Sector(en)
Financieel > Algemeen en handhaving
Financieel > Effectenhandel en beleggingsadvies
Financieel > Vermogensbeheer en fondsen
Auteurs
Bijlage
Datum gepubliceerd