Compliance Actualia

Financieel > Effectenhandel en beleggingsadvies

8-01-2014 15:13 - AFM agenda 2014

Hugo Oppelaar

De AFM schetst in haar agenda relevante ontwikkelingen in het binnen- en buitenland welke zich voordoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld over de herstructurering van het Europees toezicht, waaronder de komst van een Europese bankenunie. Hierbij wordt tevens aangegeven welke risico’s de AFM gesignaleerd heeft. De AFM geeft aan dat zij va...

8-01-2014 13:08 - Provisieverbod beleggingsdienstverlening een feit

Hugo Oppelaar

Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener. Hiermee wordt gewaarborgd dat de sector zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belegger. Waar in het verleden een prikkel kon bestaan om de belegger te leiden naar ...

8-01-2014 11:23 - AFM artikel: van angstcultuur naar dialoog

Hugo Oppelaar

Men durft geen fouten te maken om zo conflicten met de toezichthouders te voorkomen. Het gevolg volgens de auteurs is dat de leidraden van de AFM met daarin de interpretatie van open normen strikt en letterlijk als verplichte regels door ondernemingen worden geïnterpreteerd. Daarnaast worden aanbevelingen of adviezen in formele documenten, Q&A’s...

6-01-2014 15:08 - AFM publiceert artikel over betrouwbaarheidstoetsing

Hugo Oppelaar

In dit artikel schrijven de auteurs (Angela van Lamsweerde, Joris de Wolf en Annemarije Schoonbeek, allen werkzaam bij de AFM) over de verplichtingen van financiële ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers te melden aan de toezichthouder. Zij behandelen specifiek de c...

6-01-2014 14:48 - Thema’s DNB toezicht 2014

Hugo Oppelaar

Extra aandacht gaat dit jaar uit naar integriteitsrisico’s in de financiële sector. Zo is de DNB een onderzoek gestart naar de kwetsbaarheid van processen bij banken en financiële instellingen in Nederland in verband met een mogelijke manipulatie van internationale prijszettingsmechanismen op valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten. Verder z...

5-07-2013 17:15 - Topoverleg kabinet, pensioenfondsen en verzekeraars

Hugo Oppelaar

Vooralsnog zijn er alleen concrete plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het plan is om bestaande NHG-gegarandeerde hypotheken vanuit de banken onder te brengen in een hypotheekvehikel met financiering via hypotheekobligaties. Voordelen van een dergelijke constructie zijn onder andere verhandelbaarheid, het is eenvoudig, transpara...

2-07-2013 16:11 - Veel reacties op consultatie Beleidsregel informatieverstrekking

Hugo Oppelaar

Gezien de vele reacties duurt het langer dan verwacht, voordat de AFM de definitieve versie van de Beleidsregel informatieverstrekking kan publiceren. Het consultatiedocument Beleidsregel informatieverstrekking is bijgevoegd.

24-06-2013 16:01 - Verlaging meldingsdrempel naar 3 procent en melden bruto shortposities

André Paijmans

20-06-2013 15:44 - Comparison of liability regimes in Member States in relation to the...

Hugo Oppelaar

This is the first report of its kind and provides a comparison of liability regimes covering the 27 EU Member States along with Iceland and Norway and is aimed at providing clarify for market participants about the different regimes in place. The report contains an overview of the different arrangements and frameworks in place in EEA Sates to ad...

20-06-2013 15:34 - ESMA publishes review on short selling regulation

Hugo Oppelaar

The ESMA has prepared this in response to a European Commission request for Technical Advice to inform its report to the European Parliament and Council on the impact of the Regulation, due by end of June 2013. The advice was requested only a short time after the implementation of the Regulation on 1 November 2012 and so there were limits to...

16-05-2013 09:00 - Arrest HvJ EU: meldingsverplichtingen van ongebruikelijke transacti...

Robbert - Jan Boswijk

De in Gibraltar gevestigde Jyske Bank opereert rechtstreeks in Spanje en de door de bank aangeboden diensten vallen onder het vrije dienstenverkeer in de EU. De Spaanse financiële-inlichtingendienst had sterke aanwijzingen dat Jyske Bank betrokken zou zijn bij het witwassen van geld en vroeg om inlichtingen, welke geweigerd werden met een beroep...

6-03-2013 11:54 - AFM onderschrijft ESMA en EBA waarschuwing voor CFD's

André Paijmans

18-02-2013 11:27 - AFM sluit overeenkomst met banken inzake distributievergoedingen

André Paijmans

4-01-2013 14:55 - Nadere informatie over het provisieverbod op de website van de AFM

André Paijmans

De AFM vindt dat de kern van het provisieverbod bestaat uit de strikte scheiding tussen het advies en het eventueel af te sluiten financieel product. Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die hier toch enig verband tussen tussen legt, is onwenselijk. Het doel van de neiuwe regelgeving is eerlijk en zuiver financieel advi...

21-12-2012 14:29 - AFM legt boete op voor het doorgeven van voorwetenschap

André Paijmans

De heer Mol was in 2010 medewerker bij een beleggingsonderneming. In die hoedanigheid had hij onder embargo informatie verkregen van een emissie die zijn werkgever begeleidde. De heer Mol heeft deze vertrouwelijke informatie met een klant gedeeld en overtrad hiermee het mededelingsverbod van artikel 5:57, eerste lid onder a Wft. Door voorwetensc...