Compliance Actualia

Financieel > Vermogensbeheer en fondsen

8-01-2014 15:13 - AFM agenda 2014

Hugo Oppelaar

De AFM schetst in haar agenda relevante ontwikkelingen in het binnen- en buitenland welke zich voordoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld over de herstructurering van het Europees toezicht, waaronder de komst van een Europese bankenunie. Hierbij wordt tevens aangegeven welke risico’s de AFM gesignaleerd heeft. De AFM geeft aan dat zij va...

8-01-2014 13:08 - Provisieverbod beleggingsdienstverlening een feit

Hugo Oppelaar

Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener. Hiermee wordt gewaarborgd dat de sector zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belegger. Waar in het verleden een prikkel kon bestaan om de belegger te leiden naar ...

8-01-2014 11:23 - AFM artikel: van angstcultuur naar dialoog

Hugo Oppelaar

Men durft geen fouten te maken om zo conflicten met de toezichthouders te voorkomen. Het gevolg volgens de auteurs is dat de leidraden van de AFM met daarin de interpretatie van open normen strikt en letterlijk als verplichte regels door ondernemingen worden geïnterpreteerd. Daarnaast worden aanbevelingen of adviezen in formele documenten, Q&A’s...

6-01-2014 15:08 - AFM publiceert artikel over betrouwbaarheidstoetsing

Hugo Oppelaar

In dit artikel schrijven de auteurs (Angela van Lamsweerde, Joris de Wolf en Annemarije Schoonbeek, allen werkzaam bij de AFM) over de verplichtingen van financiële ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers te melden aan de toezichthouder. Zij behandelen specifiek de c...

6-01-2014 14:48 - Thema’s DNB toezicht 2014

Hugo Oppelaar

Extra aandacht gaat dit jaar uit naar integriteitsrisico’s in de financiële sector. Zo is de DNB een onderzoek gestart naar de kwetsbaarheid van processen bij banken en financiële instellingen in Nederland in verband met een mogelijke manipulatie van internationale prijszettingsmechanismen op valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten. Verder z...

28-08-2013 10:57 - AFM wijst op gevaren risicovolle obligaties

Hugo Oppelaar

In 2012 wees de AFM al op de risico’s die vastgoedobligaties met zich meebrengen. Andere risicovolle beleggingen zijn obligaties waarmee de opbrengst wordt belegd in zonnepanelen, boskavels, landbouwgrond, aandelen of midden-en kleinbedrijf. Beleggers lopen bij dergelijke beleggingen meer gevaar, omdat over het algemeen het eigen vermogen van de...

2-07-2013 16:11 - Veel reacties op consultatie Beleidsregel informatieverstrekking

Hugo Oppelaar

Gezien de vele reacties duurt het langer dan verwacht, voordat de AFM de definitieve versie van de Beleidsregel informatieverstrekking kan publiceren. Het consultatiedocument Beleidsregel informatieverstrekking is bijgevoegd.

24-06-2013 16:01 - Verlaging meldingsdrempel naar 3 procent en melden bruto shortposities

André Paijmans

20-06-2013 15:47 - Co-operation on Alternative Funds

Hugo Oppelaar

It must be mentioned that the agreements are bilateral and therefore must be signed between each EU securities regulator and the non-EU authorities. The actual supervision of AIFMs lies with the national securities regulators, therefore each authority decides with which non-EU authorities it will sign a MoU (Memoranda of Understanding). ...

20-06-2013 15:44 - Comparison of liability regimes in Member States in relation to the...

Hugo Oppelaar

This is the first report of its kind and provides a comparison of liability regimes covering the 27 EU Member States along with Iceland and Norway and is aimed at providing clarify for market participants about the different regimes in place. The report contains an overview of the different arrangements and frameworks in place in EEA Sates to ad...

16-05-2013 09:00 - Arrest HvJ EU: meldingsverplichtingen van ongebruikelijke transacti...

Robbert - Jan Boswijk

De in Gibraltar gevestigde Jyske Bank opereert rechtstreeks in Spanje en de door de bank aangeboden diensten vallen onder het vrije dienstenverkeer in de EU. De Spaanse financiële-inlichtingendienst had sterke aanwijzingen dat Jyske Bank betrokken zou zijn bij het witwassen van geld en vroeg om inlichtingen, welke geweigerd werden met een beroep...

18-02-2013 11:27 - AFM sluit overeenkomst met banken inzake distributievergoedingen

André Paijmans

15-12-2012 13:10 - Regelgevende arbitragemogelijkheden vanaf 2013

Roger Coenen

EMIR is in werking getreden op 16 augustus 2012. Per 1 januari 2013 had de verplichte Clearing van OTC-derivaten bindend moeten zijn. Echter, op 4 december jl. verklaarde Verena Ross, executive director bij ESMA, dat pas rond de zomer van 2014 gevolg moet worden gegeven aan dit regime. In de Verenigde Staten wordt verplichte Clearing van Swaps ...

15-12-2012 11:44 - Over-The-Counter (OTC) Clearing Derivaten onder EMIR. Kostbare Veil...

Roger Coenen

Onder het regime van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) dienen zowel financiële als niet-financiële tegenpartijen hun Over-The-Counter derivaten transacties af te wikkelen bij zogenoemde centrale tegenpartijen (Central Counterparties). Dit regime geldt voor de 27 landen van de Europese Unie. De wet is van kracht sinds 16 augustu...