Compliance Actualia

AFM artikel: van angstcultuur naar dialoog

Hugo Oppelaar, 8 januari 2014 11:23 Men durft geen fouten te maken om zo conflicten met de toezichthouders te voorkomen. Het gevolg volgens de auteurs is dat de leidraden van de AFM met daarin de interpretatie van open normen strikt en letterlijk als verplichte regels door ondernemingen worden geïnterpreteerd. Daarnaast worden aanbevelingen of adviezen in formele documenten, Q&A’s en nieuwsbrieven als rule based norm geïmplementeerd. De auteurs geven aan dat het niet de bedoeling van de AFM is dat de markt ‘rule based’ omgaat met de adviezen en de aanbevelingen. De AFM wil daarom de dialoog aangaan met marktpartijen met betrekking tot dit onderwerp. Hierbij bezien de auteurs tevens de rol van compliance. Hieronder kan men het hele artikel lezen. Ruud de Hollander en Ivo Thijssen, beiden werkzaam bij de AFM schrijven in hun artikel dat er signalen zijn van een ‘zekere angstcultuur bij de ondernemingen’.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Sector(en)
Financieel > Vermogensbeheer en fondsen
Financieel > Effectenhandel en beleggingsadvies
Financieel > Algemeen en handhaving
Auteurs
Bijlage
Datum gepubliceerd