Compliance Actualia

Provisieverbod beleggingsdienstverlening een feit

Hugo Oppelaar, 8 januari 2014 13:08 Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener. Hiermee wordt gewaarborgd dat de sector zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belegger. Waar in het verleden een prikkel kon bestaan om de belegger te leiden naar de aanbieder die de meeste provisie opbracht, is deze nu weggenomen. Het wordt zo voor de belegger inzichtelijk wat de kosten van beleggingsdienstverlening zijn. Daarnaast is de beleggingsonderneming met de overstap naar directe beloningen beter in staat de onafhankelijkheid aan de belegger te tonen. Dit maakt het voor de beleggingsonderneming gemakkelijker om de toegevoegde waarde van de beleggingsdienstverlening kenbaar te maken. Bij afschaffing van de genoemde provisies verdwijnt het risico dat de beleggingsonderneming niet in het belang van de belegger handelt. Het verbod moet er toe leiden dat de beleggingsonderneming (ofwel een bank, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder) voortaan alleen nog directe vergoedingen van de belegger ontvangt. Retourprovisies en aanbrengvergoedingen kennen een verbod vanaf 1 januari 2014. De belangrijkste distributievergoedingen zijn per 1 januari 2015 verboden en kennen voor 2014 een overgangsregeling. De AFM houdt toezicht op naleving van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Op 17 december 2013 is in het Staatsblad het Wijzigingsbesluit financiƫle markten 2014 gepubliceerd. Hiermee is het provisieverbod voor beleggingsdienstverlening sinds 1 januari 2014 een feit.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Sector(en)
Financieel > Algemeen en handhaving
Financieel > Effectenhandel en beleggingsadvies
Financieel > Vermogensbeheer en fondsen
Auteurs
Bijlage
Datum gepubliceerd