Tijdschrift voor Internetrecht 2013 nr. 2

Opinie. Clueless in the cloud

Sophie in ‘t Veld*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

The sky is the limit for cloud computing. Borders are fading and data increasingly flow across the globe. Legislation can­not be applied just for a specific geographical territory as the clouds are drifting. In this digital age, almost everyone uses free online services. But they are not really free; the curren­cy is your personal data. In addition, , We are often not awa­re that providers of services use or hand over this data for all kinds of other purposes, such as law enforcement and sur­veillance. This is particularly true for cloud services, which are not only used by individuals but also by companies and public organisations. Dutch member of the European Parlia­ment Sophie in ‘t Veld (ALDE/D66) argues for an additional warning and consent requirement for cloud services falling under third country jurisdictions.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Sophie in ‘t Veld*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/10491

Verder in 2013 nr.2

  Fascinerend, fascinerender, …, the smart grid!

Fascinerend is het nieuw voorgestelde, aan artikel 6 lid 8 van de Consumentenrichtlijn ontleende, artikel 6:230i lid 4: “(…) In geval van strijd naar inhoud en wijze waarop de informatie wordt ve...

 De implementatie van het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand. Is de wetgever te ver doorgeschoten wat betreft de levering van digitale inhoud?

In nummer 1 van 2012 van dit tijdschrift1 hebben we al uit­voerig stil gestaan bij de richtlijn betreffende consumen­tenrechten van 25 oktober 2011, die een nieuw regime voor overeenk...

 Het beginsel van nevenschikking bij elektronisch bestuurlijk verkeer: vrije keuze of dwangbuis?

Bestuurlijk berichtenverkeer in Nederland anno 2013 is hy­bride: terwijl een deel van het verkeer met bestuursorganen digitaal plaatsvindt, geschiedt een ander deel van dat ver­keer n...

 Opinie. Clueless in the cloud

The sky is the limit for cloud computing. Borders are fading and data increasingly flow across the globe. Legislation can­not be applied just for a specific geographical territory as the clouds are...

 Linken naar persoonsgegevens bij executoriale verkopen

Annotatie bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 31 januari 2013, LJN BZ2126 Inleiding De uitspraak van de Rechtbank Den Bosch over de toepas­sing van art. 35 Wbp is om meerdere redenen interessant. Zo ...

 Signaleringen

Plan gepresenteerd om netneutraliteit in Frank­rijk wettelijk vast te leggen