Tijdschrift voor Compliance 2013 nr. 4

Hoe kan principles-based regelgeving bijdragen aan goed toezicht?1

mr. dr. F. de Vries*

Trefwoorden: principles-based regelgeving, financieel toezicht 1. Inleiding Na de financiële crisis werd principles-based regelgeving gezien als een van de oorzaken van de ontstane problemen. Er ontstond een roep om meer gedetailleerde regels. De financiële toezichtwetgeving is echter nog altijd een mix van gedetailleerde regels en open normen. Dit neemt niet weg dat het zinvol is te onderzoeken of de kritiek op de principles-based benadering terecht is. In dit artikel wordt de vraag beantwoord of en, zo

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ja, hoe principles-based regelgeving kan bijdragen aan het bereiken van het gewenste gedrag van marktpartijen en aan ‘goed toezicht’ op de financiële sector. Bij het beantwoorden van die vraag zal niet alleen worden stil gestaan bij de aard van de regelgeving maar ook bij de wijze waarop door de belangrijkste betrokkenen met die regelgeving wordt omgegaan. Daarmee is tevens de relevantie van dit artikel gegeven voor de lezers van dit tijdschrift. In dit artikel zal namelijk worden betoogd dat niet alleen van toezichthouders maar ook van ondernemingen het nodige wordt verwacht om te zorgen dat principles-based regelgeving kan bijdragen aan ‘goed toezicht’. Het behoeft geen betoog dat daarbij aan de zijde van de onderneming een belangrijke rol is weggelegd voor de compliance officers. Zij hebben een taak bij het bevorderen van de juiste nalevingscultuur ten aanzien van de geldende wet- en regelgeving en bij (het houden van overzicht over) de uitleg die in de praktijk aan principles wordt gegeven.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. F. de Vries*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/10836

Verder in 2013 nr.4

 Redactioneel. Compliance en de pensioensector

Voor u ligt alweer het laatste nummer van het Tijdschrift voor Compliance van 2013. Nu het einde van het jaar nadert is het tijd voor een korte terugblik. In het afgelopen jaar zijn er namelijk n...

 Over nieuwe wetgeving: ‘We hebben de verdedigingslinie naar voren geschoven’

interview met guus warringa De pensioenfondsen waren beslist niet de veroorzakers van de financiële crisis, toch worden ook zij belaagd door vele nieuwe wetten en regelgeving. Soms terecht, soms...

 Gedragsmatig risicomanagement binnen pensioenfondsen

1. Introductie Met behulp van codes, aanbevelingen en beleidsregels wordt getracht het risicobeheer van pensioenfondsen te verbeteren en zo verder te werken aan stabielere pensioenfondsen met e...

 Modellen, Macht en Mensen. Een schets van een aantal dilemma’s voortkomend uit de Wvbp, vanuit het perspectief van de toezichthouder

Trefwoorden: Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen, bestuursmodellen, governance, onafhankelijkheid, machtsverdeling, deskundigheid Met ingang van 7 augustus 2013 is de Wet Versterking Bestuur ...

 Compliance bij pensioenfondsen: een risk-based approach

Trefwoorden: Compliance, risk-based approach en pensioenfonds In deze bijdrage doen wij een suggestie om invulling te geven aan de in art. 143 Pw opgenomen verplichting om de organisatie van een ...

 Pensioen in spagaat

De maatschappelijke aandacht voor pensioenen is groter dan ooit. Of beter gezegd, de verwachtingen van pensioenen zijn hoger dan ooit. Niet zozeer in termen van hoogte van het pensioen. Maar wel ...

 De drie W’s van compliance bij pensioenfondsen: wat, waarom en wie?

Trefwoorden: pensioenfondsen, compliance, cultuur, integriteit, gedrag Inleiding Wanneer we overzien hoe momenteel bij pensioenfondsen invulling wordt gegeven aan compliance, valt in de vele g...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen ...

 Hoe kan principles-based regelgeving bijdragen aan goed toezicht?1

Trefwoorden: principles-based regelgeving, financieel toezicht 1. Inleiding Na de financiële crisis werd principles-based regelgeving gezien als een van de oorzaken van de ontstane problemen. Er...

 Principles-based regelgeving – perspectief van de compliance officer

Trefwoorden: principles-based regelgeving,uitdagingen voor de compliance officer Hieronder wordt kort ingegaan op het perspectief van de compliance officer bij principles-based regelgeving als ...