Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2014 nr. 2

Financieelrechtelijke aspecten van werknemersparticipatieplannen

prof. mr. R.P. Raas

Werknemersparticipatieplannen zijn een geliefd instrument bij werknemers en werkgevers. Dergelijke plannen bieden werknemers de mogelijkheid om, soms tegen aantrekkelijke kortingen of ander voordeel, een belang te verwerven in de eigen werkgever. Doel van dit soort plannen is doorgaans het creëren van een parallel belang voor de werknemer bij het succes van de onderneming, en het motiveren en behouden van talent. Werknemersparticipatieplannen bestaan in allerlei soorten en maten. De precieze vormgeving van dergelijke plannen hangt af van

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

de specifieke wensen en eisen van de werkgever, fiscale aspecten en – steeds vaker – toepasselijke sectorspecifieke regelgeving. Een voorbeeld van dit laatste aspect is de gedetailleerde regelgeving die recent is geïntroduceerd voor beloningen van werknemers van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen.1 Maar ook in andere sectoren doen dergelijke beperkingen hun intrede. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beperkingen aan inkomens in de zorg- en aanverwante sectoren op grond van de Wet normering topinkomens. 2 Hoewel de verscheidenheid aan plannen groot is, hebben zij gemeen dat zij werknemers in staat stellen aandelen of andere financiële instrumenten uitgegeven door de werkgever te verkrijgen. Op een dergelijk plan kunnen diverse financieelrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. Zo is het aanbieden van effecten aan het publiek in beginsel verboden, tenzij een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus is opgesteld. Ook kunnen aanvullende diensten die een werkgever verricht ten behoeve van de deelnemers aan het plan mogelijk onder een vergunningplicht vallen. Daarnaast gelden aanvullende vereisten en beperkingen voor werkgevers die beursgenoteerd zijn.  

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. R.P. Raas
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/11410

Verder in 2014 nr.2

 Ter Visie

Na de doorstart verslechterden de arbeidsvoorwaarden van de werknemers aanzienlijk. De constructie waarvan Heiploeg gebruikt maakte was de zogenoemde pre-pack. Vakcentrale FNV was furieus over d...

 Annotatie

Op 12 juni 2013 wees de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak die nogal wat stof deed opwaaien in arbeids- en pensioenrechtelijke kringen. De Rechtbank oordeelde dat een verkri...

 Financieelrechtelijke aspecten van werknemersparticipatieplannen

Werknemersparticipatieplannen zijn een geliefd instrument bij werknemers en werkgevers. Dergelijke plannen bieden werknemers de mogelijkheid om, soms tegen aantrekkelijke kortinge...

 Experts aan het woord

Aan het woord zijn Peter Borgdorff en Mark Heemskerk. Peter Borgdorff is directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mark Heemskerk is bijzonder hoogleraar Pensioenrecht aan ...

 Ondernemersvrijheid versus werknemersbescherming

Ondernemers moeten de handen vrij hebben om te ondernemen. Zij moeten hun economische activiteiten kunnen uitoefenen en nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. Dat is niet alleen g...

 Een bespreking van enkele beloningsinitiatieven. ‘Say on pay’ of ‘less is more’?

In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele actuele initiatieven in beloningsland. Naast een inhoudelijke bespreking geef ik duiding aan de beloningsvoorstellen, in het licht van be...