Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2015 nr. 1

Retentierecht in het huurrecht

mr. P.K. Oosterling - Van der Maarel en mr. S.W. Derksen*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Aanleiding voor deze bijdrage is een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 15 januari 2014.1 Deze zaak draaide om de vraag of een door de huurder ingeschakelde aannemer zijn retentierecht kan uitoefenen jegens de verhuurder van het gehuurde. De rechtbank oordeelde dat de aannemer in beginsel zijn vordering op de huurder, na executie, kan verhalen op de verkoopopbrengst van het gehuurde, althans op de overwaarde van het gehuurde.

Op het eerste gezicht vonden wij dit een onbevredigende uitspraak. Een verhuurder die zich geconfronteerd ziet met een derde, met wie hij geen contractuele relatie is aangegaan, maar die zich wél kan verhalen op zijn eigendom. Na nadere bestudering van deze uitspraak werd echter duidelijk dat de argumentatie van de rechtbank steekhoudend lijkt te zijn.

Deze uitspraak en de mogelijk verstrekkende consequenties van een dergelijk retentierecht vormden voor ons aanleiding om eens wat dieper te duiken in het retentierecht,...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Inleiding

Wettelijk kader

Retentierecht in het huurrecht

Praktische tips en aanbevelingen

Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.K. Oosterling - Van der Maarel en mr. S.W. Derksen*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/11847

Verder in 2015 nr.1

 Voorwoord

Het huurrecht bedrijfsruimte ontwikkelt zich, onder andere door wetswijzigingen, jurisprudentie en literatuur. Dit tijdschrift levert graag een bijdrage aan deze ontwikkeling en een polemiek tussen...

 Schadevergoeding bij ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder

In het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte is een aantal malen aandacht besteed aan de positie van de verhuurder bij ontbinding van de huurovereenkomst door een tekort...

 De toepassing van de goedkeuringsgronden bij afwijkende bedingen

Een huurder van 290-bedrijfsruimte wordt vergaande bescherming geboden door afdeling 6 van titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: afdeling 7.4.6). In art. 7:...

 Gewijzigde regelgeving: het energielabel

Het Bouwbesluit 2003 regelde reeds de energieprestatie van bestaande bouw en nieuwbouw, maar voorzag niet in energiecertificering die door de Europese richtlijn 2002/91/EG w...

 Retentierecht in het huurrecht

Aanleiding voor deze bijdrage is een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 15 januari 2014.[1] Deze zaak draaide om de vraag of een door de huurder ingeschakelde aannemer zijn retent...