Tijdschrift voor Compliance 2016 nr. 1

Redactioneel. De Compliance Officer

Mirna Sivro Het volledige en opgemaakte artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift, is rechts als pdf beschikbaar.
Het eerste nummer van 2016 en ook meteen mijn eerste bijdrage aan dit tijdschrift staat in het teken van de Compliance Officer. In het vijfde nummer van 2010 hebben we reeds aandacht besteed aan de toekomst van compliance en de daarbij horende vaardigheden en ambities van de compliance professionals. Ook hebben we gekeken naar de verwachtingen van management en toezichthouders. In ditzelfde nummer is zelfs betoogd dat in 2015 iedereen een Compliance Officer wil zijn. Vijf jaren later is een goed moment om de inzichten te herijken. Geert Vermeulen laat zijn gedachten gaan over de Compliance Officer van nu en de toekomt. Hij betoogt dat dit een Ethics & Compliance Officer moet zijn; een rol met een groot maatschappelijk belang en toenemende verantwoordelijkheid. Vervolgens schets hij een aantal ontwikkelingen waardoor de druk op de Ethics & Compliance officer groter zal worden. De Compliance Officers kan wel een institutioneel steuntje in de rug gebruiken, door (bijvoorbeeld) de positie van de Ethics & Compliance Officer te versterken in de Governance codes. De uitdagingen waarmee de functie te maken heeft kunnen niet door een individuele Ethics & Compliance Officer opgelost worden. Samenwerking met andere collectieve actie groepen is noodzakelijk. Dit maakt het werk van de Ethics & Compliance Officer uitdagender en leuker, aldus Geert. Elke van Tiggelen en Wendy Silvertant beschrijven de compliancefunctie als de rol van de Business Partner; een rol die vraagt om een proactieve houding, vooruitkijken en anticiperen. Zij betogen dat organisaties en Compliance Officers zich moeten afvragen of de compliancefunctie is ingericht op een niveau dat past bij de organisatie en de omgeving. Hun artikel is gebaseerd op onderzoek van BDO, waar zij beide werkzaam zijn, naar de persoonlijkheidsprofielen van Compliance Officers. Dit onderzoek toont aan dat in 50% van de gevallen een goede match bestaat tussen de personen die de functie van Compliance Officer bekleden en de eisen die de organisatie, de regelgever en de maatschappij stellen aan uitvoering van de rol. Wellicht moet de Compliance Officer van nu ook een positief kritische instelling hebben over zijn of haar eigen rol. Sjoerd Boerma bespreekt in zijn rubriek zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. Antoni Brack gaat in zijn gebruikelijke bijdrage ‘Kritisch over…..’ in op het boek Goed Toezicht – Principes van professionaliteit, democratie en good governance van Dick Ruimschotel, een nieuwe toezichtbijbel. Edgar Karssing kijkt in de rubriek ‘Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek’ naar de boeken Een voor allen, allen voor een. Waarom leiders een cultuur van veiligheid moeten creëren van Simon Sinek en the No Asshole Rule. Building a civilized workplace and surviving one that isn’t van Robert Sutton. Wim Pauw en Rob van Erp beschrijven met hun artikel ‘Overleefd door je bedrijfsparaplu’ over de toegevoegde waarde van risicomanagement en compliance. Robert van Altena verrast ons in dit themanummer met een bijdrage over de uitdagingen waarmee de compliancefunctie van de opvolgers van Google, Uber en Airbnb te maken krijgt. ‘Hoe deze opvolgers eruit zullen zien is onzeker, wel vermoeden we dat de nieuwkomers opener en flexibeler zullen zijn’. Robert van Altena schets in zijn bijdrage de uitdagingen voor de ‘compliancefunctie van de toekomst’ aan de hand van een Exponential Organization (ExO) volgens het ExO framework van Salim Ismali. Naast het introduceren van het framework van Ismali poogt Robert van Altena de compliance professional aan te zetten tot nadenken over de toekomst. Een toekomst die de compliancefunctie wellicht nog spannender maakt! Ten slotte nog de Nationale Compliance Award nominatie. Het Tijdschrift voor Compliance was genomineerd voor de Nationale Compliance Award welke het Nederlands Compliance Instituut jaarlijks uitreikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder heeft ingezet voor het vakgebied Compliance en de professionalisering van de compliancefunctie. De uitreiking van de Nationale Compliance Award heeft plaatsgevonden op 4 februari 2016 tijdens de Relatiedag in Kasteel Nyenrode. De award is toegekend aan Sylvie Bleker-van Eyk. Namens de redactie wil ik haar van harte feliciteren. Ik heb met veel plezier aan dit eerste nummer van 2016 gewerkt samen met mijn mede-redactieleden. Ik hoop dat u er net zoveel leesplezier aan beleeft.
Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Mirna Sivro
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/12747

Verder in 2016 nr.1

 Redactioneel. De Compliance Officer

Het eerste nummer van 2016 en ook meteen mijn eerste bijdrage aan dit tijdschrift staat in het teken van de Compliance Officer. In het vijfde nummer van 2010 hebben we reeds aandacht b...

 Compliance in de toekomst: belangrijker en uitdagender

Naar aanleiding van het themanummer van het Tijdschrift voor Compliance mocht ik mijn gedachten laten gaan over de Compliance Officer van nu en in de toekomst. Ik zal betogen dat ...

 Past de compliance officer van nu in het profiel van de business partner?

Compliance maakte in de afgelopen tijd de slag van controles, formele implementaties en monitoring naar meer de rol van business partner. Dit vraagt om andere competenties dan de ...

 Lessons Learned

praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden...

 Kritisch over ... Dick Ruimschotel m.m.v. Josiene van der Woude, Goed Toezicht – Principes van professionaliteit, democratie en good governance

Dit boek is een monument, het heeft encyclopedische trekjes. Het is onvoorstelbaar dat één persoon in staat is geweest deze toezichtbijbel samen te stellen, ook als je in aanm...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (59)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Overleefd door je bedrijfsparaplu?

Wanneer ik (Wim) op vakantie ben heb ik altijd een aantal ‘bedrijfsparaplu's’ bij me. Ze liggen achterin mijn auto, en als Buienradar zwaar weer voorspelt leg ik ze voor de

 Met welke uitdagingen krijgt de compliancefunctie van de opvolgers van Google, Uber en Airbnb te maken?

uitzien, weten we nu nog niet. Welke regels we in de toekomst in de samenleving wereldwijd en in Nederland hebben geformuleerd ten aanzien van deze partijen weten we helemaal nog niet....

 1-daagse cursus Financieel toezicht in vogelvlucht De Wft in a day

Inhoud en resultaatDe cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:• inhoud en de structuur van de Wft, waarbij onder meer de rolverdeling AFM/DNB aan bod komt• de belangrijkste so...