Tijdschrift voor Compliance

2016 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. B. Weerstra
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. De Compliance Officer

Mirna Sivro

Het eerste nummer van 2016 en ook meteen mijn eerste bijdrage aan dit tijdschrift staat in het teken van de Compliance Officer. In het vijfde nummer van 2010 hebben we reeds aandacht besteed aan de toekomst van compliance en de daarbij horende vaardigheden en ambities van de compliance professionals. Ook hebben we gekeken naar de verwachtingen van management en toezichthouders. In ditzelfde nummer is zelfs betoogd dat in 2015 iedereen een Compliance Officer wil zijn. Vijf jaren later is een goed moment om de inzichten te herijken. Geert Vermeulen laat z... ...lees meer

Artikel

Compliance in de toekomst: belangrijker en uitdagender

drs. G.P.H.M. Vermeulen*

Naar aanleiding van het themanummer van het Tijdschrift voor Compliance mocht ik mijn gedachten laten gaan over de Compliance Officer van nu en in de toekomst. Ik zal betogen dat dit een Ethics & Compliance Officer moet zijn; een rol met groot maatschappelijk belang. Vervolgens schets ik een aantal ontwikkelingen waardoor de druk op de Chief Ethics & Compliance Officer groter zal worden. Maar het gaat ook leuker en uitdagender worden. Aan de orde komt een aantal nationale en internationale ontwikkelingen, binnen en buiten de financi&eu... abonneren of dit artikel kopen.

Past de compliance officer van nu in het profiel van de business partner?

drs. E. van Tiggelen en W. Silvertant, LL.M.*

Compliance maakte in de afgelopen tijd de slag van controles, formele implementaties en monitoring naar meer de rol van business partner. Dit vraagt om andere competenties dan de traditionele, meer beheersmatige rol. Hoe kunnen organisaties invulling geven aan deze competenties die niet van nature in het profiel van de compliance officer aanwezig zijn? BDO schijnt een licht op de mogelijkheden om de rolverschuiving in goede banen te leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Met welke uitdagingen krijgt de compliancefunctie van de opvolgers van Google...

drs. R. van Altena RA*

uitzien, weten we nu nog niet. Welke regels we in de toekomst in de samenleving wereldwijd en in Nederland hebben geformuleerd ten aanzien van deze partijen weten we helemaal nog niet. Waar we op dit moment wel een vermoeden over hebben is dat bij de ondernemingen van de toekomst data, technologie en een open flexibele verbinding met klanten, medewerkers, business partners en de rest van de wereld centraal staan. Deze nieuwkomers zullen de dingen daardoor nog beter, sneller en goedkoper kunnen doen. Deze nieuwkomers zouden weleens de kenmerken kunnen he... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Lessons Learned

S.W.B. Boerma RA*

praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het virtuele conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redactie in te zenden. abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Dick Ruimschotel m.m.v. Josiene van der Woude, Goed Toezich...

prof. em. mr. A. Brack*, 1

Dit boek is een monument, het heeft encyclopedische trekjes. Het is onvoorstelbaar dat één persoon in staat is geweest deze toezichtbijbel samen te stellen, ook als je in aanmerking neemt dat de auteur hulp heeft gehad van een medewerkster die voor sommige delen de status van co-auteur heeft. Uit voetnoten en andere tekstgedeelten blijkt dat Ruimschotel (hierna voor het gemak R.) zich schatplichtig verklaart aan schrijvers van eerder werk, maar dan nog. Het boek is bovendien voortreffelijk uitgegeven; het ziet er prachtig uit, er is duidelijk v... abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (59)

dr. E.D. Karssing*

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en haar medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting... abonneren of dit artikel kopen.

Overleefd door je bedrijfsparaplu?

drs. W.J. Pauw RE CISA CRISC en drs. R.J.Th. van Erp*

Wanneer ik (Wim) op vakantie ben heb ik altijd een aantal ‘bedrijfsparaplu's’ bij me. Ze liggen achterin mijn auto, en als Buienradar zwaar weer voorspelt leg ik ze voor de zekerheid in de voortent. Toen ik ze in de afgelopen vakantie uit mijn kofferbak pakte viel mijn oog op de bedrijfslogo’s op die paraplu’s. Ik merkte op, dat twee van de drie bedrijven niet meer bestaan en het derde bedrijf een aantal jaren geleden inmiddels een tweede doorstart had gemaakt: ze waren als bedrijf overleefd door hun paraplu! Nou kan dat iets zeg... abonneren of dit artikel kopen.

1-daagse cursus Financieel toezicht in vogelvlucht De Wft in a day

Inhoud en resultaat De cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen: • inhoud en de structuur van de Wft, waarbij onder meer de rolverdeling AFM/DNB aan bod komt • de belangrijkste soorten marktpartijen en activiteiten die door de Wft worden gereguleerd, zoals banken, beleggingsinstellingen (AIFMD), beleggingsondernemingen (incl. MiFID II) en betaaldienstverleners • voorts worden enkele onderwerpen behandeld die alle abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS