Tijdschrift voor Compliance 2016 nr. 1

Kritisch over ... Dick Ruimschotel m.m.v. Josiene van der Woude, Goed Toezicht – Principes van professionaliteit, democratie en good governance

prof. em. mr. A. Brack*, 1

Dit boek is een monument, het heeft encyclopedische trekjes. Het is onvoorstelbaar dat één persoon in staat is geweest deze toezichtbijbel samen te stellen, ook als je in aanmerking neemt dat de auteur hulp heeft gehad van een medewerkster die voor sommige delen de status van co-auteur heeft. Uit voetnoten en andere tekstgedeelten blijkt dat Ruimschotel (hierna voor het gemak R.) zich schatplichtig verklaart aan schrijvers van eerder werk, maar dan nog. Het boek is bovendien

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

voortreffelijk uitgegeven; het ziet er prachtig uit, er is duidelijk veel aandacht aan besteed. Een werk van deze omvang kan niet foutloos zijn, hier en daar zijn er dan ook redactionele onvolkomenheden.2 Maar afgezien hiervan, gerelateerd aan het aantal pagina’s krijgt de koper heel veel boek voor betrekkelijk weinig geld. R. zelf typeert zijn werk als volgt: ‘Het boek heeft in de gekozen opzet zowel trekken van een leesboek om toezicht beter te begrijpen als een leer- en handboek om toezicht beter te laten functioneren.’ En even verderop bovendien ‘Dit boek is uiteraard ook een actieboek, een poging tot verandering van de wereld via ideeën en idealen.’ (p. xxii). Los van de vraag waarom ‘uiteraard’, het is nogal wat allemaal! R. besluit zijn inleiding als volgt. ‘Ik wil benadrukken dat het boek (...) een beginschets is van de rol van toezicht in een samenleving, geen eindschets. Commentaar en suggesties voor een verbeterde editie zijn dan ook welkom’. Ik zal hieraanvolgend eerst een indruk geven van het boek en daarna wat meer aandacht besteden aan specifieke onderdelen. Sommige stukken en hoofdstukken zijn goed of heel goed, andere veel minder goed. Het lijkt me juist om R. hiervoor verantwoordelijk te houden en zijn medewerkster in de luwte te laten. Ik zal tot het oordeel komen dat het boek, ondanks zijn omvang, inderdaad niet af is. Het is werk in uitvoering.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. em. mr. A. Brack*, 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/12751

Verder in 2016 nr.1

 Redactioneel. De Compliance Officer

Het eerste nummer van 2016 en ook meteen mijn eerste bijdrage aan dit tijdschrift staat in het teken van de Compliance Officer. In het vijfde nummer van 2010 hebben we reeds aandacht b...

 Compliance in de toekomst: belangrijker en uitdagender

Naar aanleiding van het themanummer van het Tijdschrift voor Compliance mocht ik mijn gedachten laten gaan over de Compliance Officer van nu en in de toekomst. Ik zal betogen dat ...

 Past de compliance officer van nu in het profiel van de business partner?

Compliance maakte in de afgelopen tijd de slag van controles, formele implementaties en monitoring naar meer de rol van business partner. Dit vraagt om andere competenties dan de ...

 Lessons Learned

praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden...

 Kritisch over ... Dick Ruimschotel m.m.v. Josiene van der Woude, Goed Toezicht – Principes van professionaliteit, democratie en good governance

Dit boek is een monument, het heeft encyclopedische trekjes. Het is onvoorstelbaar dat één persoon in staat is geweest deze toezichtbijbel samen te stellen, ook als je in aanm...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (59)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Overleefd door je bedrijfsparaplu?

Wanneer ik (Wim) op vakantie ben heb ik altijd een aantal ‘bedrijfsparaplu's’ bij me. Ze liggen achterin mijn auto, en als Buienradar zwaar weer voorspelt leg ik ze voor de

 Met welke uitdagingen krijgt de compliancefunctie van de opvolgers van Google, Uber en Airbnb te maken?

uitzien, weten we nu nog niet. Welke regels we in de toekomst in de samenleving wereldwijd en in Nederland hebben geformuleerd ten aanzien van deze partijen weten we helemaal nog niet....

 1-daagse cursus Financieel toezicht in vogelvlucht De Wft in a day

Inhoud en resultaatDe cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen:• inhoud en de structuur van de Wft, waarbij onder meer de rolverdeling AFM/DNB aan bod komt• de belangrijkste so...