Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 2

De huurovereenkomst op waarde geschat

mr. L. Cohen en mr. A.Q. Vis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het jaar 2015 was vergeleken met de jaren daarvoor, een bijzonder goed transactiejaar voor de vastgoedmarkt. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2016 voortzet. In onderhavig artikel geven de auteurs een weergave van enkele bepalingen die geregeld zijn opgenomen in huurovereenkomsten ten aanzien van winkel- en/of kantoorruimte, welke (i) in de weg kunnen staan aan de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak aan de beoogde koper, of (ii) anderszins bezwaarlijk kunnen zijn voor (ver)koper en derhalve van invloed kunnen zijn op de hoogte van de overeen te komen (ver)koopprijs. Hoewel het natuurlijk afhankelijk is van de omstandigheden van het geval welke bepalingen voor een (ver)koper als ‘relevant’ dienen te worden aangemerkt, leert de ervaring ons dat in de meeste gevallen in ieder geval de hierna genoemde bepalingen in het kader van een due diligence onderzoek extra aandacht verdienen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Koop breekt geen huur

2. Bedingen die niet van rechtswege mee overgaan op koper

2.1. Koopoptie en voorkeursrecht van koop

2.2. Incentives

3. Change of control

4. (On)overdraagbaarheid van garanties in huurovereenkomsten

5. Faillissement huurder

6. Oplevering bij einde van de huurovereenkomst

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Cohen en mr. A.Q. Vis1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13003

Verder in 2016 nr.2

 Voorwoord

In 2015 vonden er veel meer vastgoedtransacties plaats dan in de jaren daarvoor. We hebben allemaal wel de mails met meldingen over 'recordaantallen' voorbij zien komen. Ook 2016 is voor de vastgoe...

 De huurovereenkomst op waarde geschat

Het jaar 2015 was vergeleken met de jaren daarvoor, een bijzonder goed transactiejaar voor de vastgoedmarkt. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2016 voortzet. In onderhavig artikel gev...

 Huurprijsaanpassing tankstations anno 2016:de stand van zaken

In 2009 verscheen in dit blad2 een bijdrage waarin uitgebreid aandacht is besteed aan een arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 31 maart 2009.3 In een langlopend huurprijsge...

 De opleveringsverplichting van de huurder van bedrijfsruimte

Dit artikel gaat over de opleveringsverplichting van de huurder van bedrijfsruimte bij het einde van een huurovereenkomst en maakt onderdeel uit van de serie artikelen die dit jaar in dit tijdsc...

 De exploitatieplicht; wat kan er (op grond van de ROZ modelhuurovereenkomsten) van huurder en verhuurder worden verlangd?

Nu de roerige economische tijden aanhouden is het voor huurders van winkelruimte, kantoorruimte en overige bedrijfsruimte steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. De omzetten lopen te...