Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 2

Huurprijsaanpassing tankstations anno 2016:de stand van zaken

mr. J.P.H. Jacobs1

In 2009 verscheen in dit blad2 een bijdrage waarin uitgebreid aandacht is besteed aan een arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 31 maart 2009.3 In een langlopend huurprijsgeschil tussen BP als verhuurder en Ototol als huurder over de huurprijsaanpassing van een tankstation te Rijswijk, stelde het hof een nieuwe maatstaf vast. Daar de gebruikelijke vergelijkingsmethodiek van art. 7:303 BW, waarbij huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse over de voorliggende vijf jaar (= de referentieperiode) worden herleid

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

naar de huurprijs per vierkante meter, bij a-typische bedrijfsruimte(n) als bijvoorbeeld tankstations niet aan de orde is, formuleerde het hof een afwijkende maatstaf. Het hof kende bij de formulering van die maatstaf - meer hierover onder onderdeel 3 - bij de uiteindelijke vaststelling van de huurprijs relatief groot gewicht toe aan de omzetpotentie van het tankstation. Summier omschreven: hoe meer liters brandstof er kunnen worden verkocht, hoe hoger de bruto winstpotentie van een tankstation en daarmee de hoogte van de huurprijs. Uiteindelijk heeft het hof in de behandelde kwestie op voet van art. 7:303 lid 2 BW de huurprijs schattenderwijs vastgesteld.4 De vraag is of deze door het hof destijds aangelegde maatstaf, die wat ondergetekende betreft navolging verdiende, deze navolging in de rechtspraktijk ook heeft verkregen? In deze bijdrage wordt ingegaan op latere (beperkte) rechtspraak over dit onderwerp. Aan het eind van dit artikel wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om de geschetste praktijkproblemen zo mogelijk op te lossen en de uiteindelijke noodzaak om huidige wettelijke regeling van art. 7:303- 304 BW, aan te passen doch in ieder geval op niet al te lange termijn te moderniseren.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wettelijk kader huurprijsaanpassing

1.1. De gebouwde onroerende zaak

1.2. De art. 7:303 BW en 7:304 BW

1.3. Het ontvankelijkheidsvereiste algemeen

1.4. Het ontvankelijkheidsvereiste bij benzinestations

2. De eerder aangelegde maatstaf van het hof

3. Conclusie Advocaat-Generaal en arrest Hoge Raad

4. Verdere ontwikkelingen sedert 2011

5. Afrondende opmerkingen en de (verdere) toekomst van wettelijke regeling

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.P.H. Jacobs1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13004

Verder in 2016 nr.2

 Voorwoord

In 2015 vonden er veel meer vastgoedtransacties plaats dan in de jaren daarvoor. We hebben allemaal wel de mails met meldingen over 'recordaantallen' voorbij zien komen. Ook 2016 is voor de vastgoe...

 De huurovereenkomst op waarde geschat

Het jaar 2015 was vergeleken met de jaren daarvoor, een bijzonder goed transactiejaar voor de vastgoedmarkt. De verwachting is dat deze trend zich ook in 2016 voortzet. In onderhavig artikel gev...

 Huurprijsaanpassing tankstations anno 2016:de stand van zaken

In 2009 verscheen in dit blad2 een bijdrage waarin uitgebreid aandacht is besteed aan een arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 31 maart 2009.3 In een langlopend huurprijsge...

 De opleveringsverplichting van de huurder van bedrijfsruimte

Dit artikel gaat over de opleveringsverplichting van de huurder van bedrijfsruimte bij het einde van een huurovereenkomst en maakt onderdeel uit van de serie artikelen die dit jaar in dit tijdsc...

 De exploitatieplicht; wat kan er (op grond van de ROZ modelhuurovereenkomsten) van huurder en verhuurder worden verlangd?

Nu de roerige economische tijden aanhouden is het voor huurders van winkelruimte, kantoorruimte en overige bedrijfsruimte steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. De omzetten lopen te...