Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2016 nr. 2

Krimpenerwaard: privaatrechtelijke handhaving van het staatssteunrecht?

mr. S.J. Beeston, mr. drs. M.J. de Meij en mr. M.C. Geilmann1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de uitspraak Krimpenerwaard2 heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de concurrent van een onderneming waaraan die gemeente een niet-marktconform voordeel had verstrekt. In deze uitspraak valt onder meer op dat de rechtbank aanneemt dat er geen sprake is van staatssteun in de zin van art. 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) omdat er geen invloed op het interstatelijk handelsverkeer is. De rechtbank veroordeelt de gemeente tot schadevergoeding op basis van onrechtmatige daad in de vorm van het toekennen, zonder daarbij de concurrentiebelangen van de concurrent af te wegen, van een voordeel die de onderneming niet in de markt had kunnen verkrijgen.3 De uitspraak kan gezien worden als een geval van privaatrechtelijke handhaving van een verbod op mededingingsbeperkende...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen EU staatssteunrecht en SAM, Wet Markt & Overheid en toegenomen belang privaatrechtelijke handhaving

3. Uitspraak in de zaak Krimpenerwaard

3.1. De feiten

3.2. Beoordeling door de rechtbank

4. Commentaar uitspraak

4.1. EU staatssteun en invloed op het handelsverkeer

4.2. Geen toepassing Wet Markt & Overheid, maar onrechtmatige daad

4.3. Nieuwe verantwoordelijkheid: afwegen belangen van concurrenten

4.4. Causaal verband wordt aangenomen

4.5. Schade(berekening) moeilijk

5. Gevolgen voor overheid en ondernemingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.J. Beeston, mr. drs. M.J. de Meij en mr. M.C. Geilmann1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/13262

Verder in 2016 nr.2

 Redactioneel - Stelling: een marginale toetsing, door het Gerecht en het Hof van Justitie, van bevelen tot terugvordering van steun valt niet te rijmen met het recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Een onderneming die ‘beneficiaris’ is van een (beweerde) steunmaatregel krijgt te maken met opmerkelijke procedures. Of er sprake is van steun en of die (mogelijke) steun problematisch ...

 Krimpenerwaard: privaatrechtelijke handhaving van het staatssteunrecht?

In de uitspraak Krimpenerwaard[2] heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de concurrent van een onderneming waaraan die...

 De verlening van schaarse publieke rechten

Het Tijdschrift voor Staatssteun richt zich (zie de subtitel) niet alleen op staatssteun, maar ook op openbare diensten. Onderdeel van het recht inzake openbare diensten zijn de regels over de w...

 De uitvoering van diensten van algemeen belang door ondernemingen en de aanbestedingsplicht

Openbare diensten (ofwel diensten van algemeen belang) vormen de basis van iedere samenleving in de lidstaten van de EU. De aanbieding van deze diensten draagt volgens de Europese Commi...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2016BesluitenSteunmaatregel SA.38843 – Hongaarse aankoopregeling van niet-presterende leningen in overeenstemming met Europese staatssteunregels, Besluit van de Commissie van 10 f...

 Markt en Overheid

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de exploitatie van de ligplaatsen in de recreatiehaven Broekhorn niet gehouden aan de Wet Markt en Overheid. Omdat de...