Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2016 nr. 2

Markt en Overheid

mr. L. Ament en mr. P.A.E.M. Hogenhuis

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29

De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de exploitatie van de ligplaatsen in de recreatiehaven Broekhorn niet gehouden aan de Wet Markt en Overheid. Omdat de gemeente Heerhugowaard niet alle kosten doorberekent voor de ligplaatsen voor boten, concurreert zij oneerlijk met nabijgelegen commerciële jachthavens en ligplaatsen. Dat heeft ACM op basis van onderzoek vastgesteld. De gemeente Heerhugowaard heeft aangegeven de ligplaatsttarieven te zullen aanpassen.

In deze casus staat de verplichting tot integrale kostprijsberekening en de doorberekening in de ligplaatstarieven centraal. De gemeente had aangegeven bij de vaststelling van de tarieven te willen aanhaken bij tarieven die voor deze recreatiehavens gelden (‘in de regio gebruikelijke tarieven’). De kapitaallasten van het havengebouw werden ten dele meegerekend. Dit omdat de gemeente het gebouw zelf heeft gerealiseerd, voor een bedrag van
€ 330.000, waarvan € 220.000 i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29

Rb. Rotterdam 18 februari 2016, ECLI:NL:2016:1075

Nieuwsbericht ACM, nr. 15595, 21 maart 2016

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Ament en mr. P.A.E.M. Hogenhuis
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/13277

Verder in 2016 nr.2

 Redactioneel - Stelling: een marginale toetsing, door het Gerecht en het Hof van Justitie, van bevelen tot terugvordering van steun valt niet te rijmen met het recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Een onderneming die ‘beneficiaris’ is van een (beweerde) steunmaatregel krijgt te maken met opmerkelijke procedures. Of er sprake is van steun en of die (mogelijke) steun problematisch ...

 Krimpenerwaard: privaatrechtelijke handhaving van het staatssteunrecht?

In de uitspraak Krimpenerwaard[2] heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de concurrent van een onderneming waaraan die...

 De verlening van schaarse publieke rechten

Het Tijdschrift voor Staatssteun richt zich (zie de subtitel) niet alleen op staatssteun, maar ook op openbare diensten. Onderdeel van het recht inzake openbare diensten zijn de regels over de w...

 De uitvoering van diensten van algemeen belang door ondernemingen en de aanbestedingsplicht

Openbare diensten (ofwel diensten van algemeen belang) vormen de basis van iedere samenleving in de lidstaten van de EU. De aanbieding van deze diensten draagt volgens de Europese Commi...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2016BesluitenSteunmaatregel SA.38843 – Hongaarse aankoopregeling van niet-presterende leningen in overeenstemming met Europese staatssteunregels, Besluit van de Commissie van 10 f...

 Markt en Overheid

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de exploitatie van de ligplaatsen in de recreatiehaven Broekhorn niet gehouden aan de Wet Markt en Overheid. Omdat de...