Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2016 nr. 2

Gerecht EU, 4 februari 2016, T-287/11

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Heitkamp Bauholding t Commissie

Inzake: actie tot nietigverklaring, begrip staatssteun, selectiviteit, belastingmaatregelen, onverenigbare staatssteun, terugvordering, beginsel van gewettigd vertrouwen

Feiten en middelen: Heitkamp heeft een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen Commissiebesluit 2011/527/EU. In dat besluit heeft de Commissie geoordeeld dat Duitse belastingwetgeving (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversichering) onverenigbare staatssteun betreft. De Commissie kwam tot het besluit dat de belastingwetgeving een voordeel bood aan ondernemingen in moeilijkheden. Zo bevatte de wetgeving een clausule die de Duitse staat toestond om verliezen van ondernemingen te saneren (saneringsclausule). Ten gronde voert Heitkamp als eerste middel aan dat de saneringsclausule in de Duitse wetgeving geen staatssteun vormt
ex art. 107 lid 1 VWEU, omdat deze wetgeving niet selectief is. Als tweede middel voert Hei...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/13268

Verder in 2016 nr.2

 Redactioneel - Stelling: een marginale toetsing, door het Gerecht en het Hof van Justitie, van bevelen tot terugvordering van steun valt niet te rijmen met het recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Een onderneming die ‘beneficiaris’ is van een (beweerde) steunmaatregel krijgt te maken met opmerkelijke procedures. Of er sprake is van steun en of die (mogelijke) steun problematisch ...

 Krimpenerwaard: privaatrechtelijke handhaving van het staatssteunrecht?

In de uitspraak Krimpenerwaard[2] heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de concurrent van een onderneming waaraan die...

 De verlening van schaarse publieke rechten

Het Tijdschrift voor Staatssteun richt zich (zie de subtitel) niet alleen op staatssteun, maar ook op openbare diensten. Onderdeel van het recht inzake openbare diensten zijn de regels over de w...

 De uitvoering van diensten van algemeen belang door ondernemingen en de aanbestedingsplicht

Openbare diensten (ofwel diensten van algemeen belang) vormen de basis van iedere samenleving in de lidstaten van de EU. De aanbieding van deze diensten draagt volgens de Europese Commi...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2016BesluitenSteunmaatregel SA.38843 – Hongaarse aankoopregeling van niet-presterende leningen in overeenstemming met Europese staatssteunregels, Besluit van de Commissie van 10 f...

 Markt en Overheid

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de exploitatie van de ligplaatsen in de recreatiehaven Broekhorn niet gehouden aan de Wet Markt en Overheid. Omdat de...