Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2016 nr. 2

Gerecht EU, 3 maart 2016, T-15/14

mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Simet t Commissie

Inzake: actie tot nietigverklaring, toepassing Altmark-voorwaarden, verbod op toepassing met terugwerkende kracht, nationale rechter, onderscheid schadevergoeding en compensatie

Feiten en middelen: Simet heeft een actie tot nietigverklaring ingesteld tegen besluit 2014/201/EU. In dat besluit heeft de Commissie geoordeeld dat er sprake is van staatssteun ex art. 107 lid 1 VWEU die onverenigbaar is met de interne markt. In een voorafgaande procedure voor de Italiaanse rechter claimde busbedrijf Simet dat de Italiaanse overheid haar in de jaren 1987-2003 had moeten compenseren voor een openbare dienstverplichting. Simet zou over deze periode niet betaald zijn voor het uitvoeren van bus- toerisme- en kleinschalige postvervoersdiensten in Calabrië. De regionale rechtbank te Lazio oordeelde dat de Italiaanse overheid met terugwerkende kracht verordening 1191/69/EG moest toepassen. Deze verordening vereist dat lidstaten de Altmark...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M. Aalbers (Europees)mr. Dr. A.D.L. Knook en mr. G.A. Dictus (Nederland)
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/13271

Verder in 2016 nr.2

 Redactioneel - Stelling: een marginale toetsing, door het Gerecht en het Hof van Justitie, van bevelen tot terugvordering van steun valt niet te rijmen met het recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Een onderneming die ‘beneficiaris’ is van een (beweerde) steunmaatregel krijgt te maken met opmerkelijke procedures. Of er sprake is van steun en of die (mogelijke) steun problematisch ...

 Krimpenerwaard: privaatrechtelijke handhaving van het staatssteunrecht?

In de uitspraak Krimpenerwaard[2] heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat een gemeente aansprakelijk is voor de schade die is geleden door de concurrent van een onderneming waaraan die...

 De verlening van schaarse publieke rechten

Het Tijdschrift voor Staatssteun richt zich (zie de subtitel) niet alleen op staatssteun, maar ook op openbare diensten. Onderdeel van het recht inzake openbare diensten zijn de regels over de w...

 De uitvoering van diensten van algemeen belang door ondernemingen en de aanbestedingsplicht

Openbare diensten (ofwel diensten van algemeen belang) vormen de basis van iedere samenleving in de lidstaten van de EU. De aanbieding van deze diensten draagt volgens de Europese Commi...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2016BesluitenSteunmaatregel SA.38843 – Hongaarse aankoopregeling van niet-presterende leningen in overeenstemming met Europese staatssteunregels, Besluit van de Commissie van 10 f...

 Markt en Overheid

ACM 19 januari 2016, besluit 15.0720.29De gemeente Heerhugowaard heeft zich bij de exploitatie van de ligplaatsen in de recreatiehaven Broekhorn niet gehouden aan de Wet Markt en Overheid. Omdat de...