Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

mr. A. van der Hilst1

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna: ROZ Kantoorruimte 2015). Dit nieuwe model vervangt het ROZ-model uit 2003 (hierna: ROZ Kantoorruimte 2003). De aanpassingen die in ROZ Kantoorruimte 2015 zijn gemaakt, vertonen grote gelijkenissen met de wijzigingen die in het ROZ-model voor de verhuur van winkelruimte ex art. 7:290 BW reeds in 2012

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

waren doorgevoerd (hierna: ROZ Winkelruimte 2012). De introductie van ROZ Kantoorruimte 2015 en de daarbij behorende algemene bepalingen (hierna: Algemene Bepalingen) is voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte aanleiding geweest dit model onder de loep te nemen en daarbij in te gaan op de verschillen (of overeenkomsten) met eerdere ROZ-modellen, waarbij tevens de nodige aandacht wordt besteed aan de jurisprudentie over de diverse onderdelen.In het eerste nummer van dit jaar werd afgetrapt met een algemene beschouwing op de ontwikkeling van de ROZ-modellen.[2] Diverse auteurs zijn vervolgens ingegaan op de nodige onderwerpen, waarna de onderhavige bijdrage de laatste in de ROZ-cyclus is. In dit artikel zal worden ingegaan op enkele overige regelingen. Daarom ook de titel: 'ROZ-modellen; overige onderwerpen'.Bij de selectie van onderwerpen is in de eerste plaats gekeken naar welke regelingen reeds besproken waren in het kader van deze ROZ-cyclus. Uit de overgebleven bepalingen is vervolgens een selectie gemaakt van onderwerpen die in het model ROZ Kantoorruimte 2015 een wijziging hebben ondergaan ten opzichte van ROZ Kantoorruimte 2003. Naar aanleiding van deze selectie zal hierna achtereenvolgens worden ingegaan op de volgende onderwerpen: bepalingen omtrent milieu/bodemverontreiniging (14000738111), verzoeken/toestemming en het onthouden daarvan op (on)redelijke gronden (14000738112), wijzigingen in de organisatie van huurder en verhuurder (14000738113) en de afrekening van servicekosten (14000738114). In elke paragraaf zal eerst een beschrijving van de regeling worden gegeven, waarbij tevens wordt ingegaan op de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten opzichte van ROZ Kantoorruimte 2003. Vervolgens zal eventuele relevante jurisprudentie worden besproken en zal worden afgesloten met (een) praktijktip(s). Dit artikel zal worden besloten met een korte conclusie (14000738116).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Milieu en bodemverontreiniging

2. Verzoeken/toestemming en het weigeren daarvan

3. Wijzigingen in de organisatie van huurder/verhuurder

4. Servicekosten

5. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. van der Hilst1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13783

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...