Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

mr. M. van Heeren1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Door de jaren heen zijn de modellen door de ROZ aangepast. Dat was onder meer in 2003 toen het huidige huurrecht werd ingevoerd en de bestaande modellen daarop moesten worden aangepast. Nadien zijn de modellen van bedrijfsruimten weer gewijzigd.[2] teneinde deze beter op de praktijk te laten aansluiten. Op dit moment zijn er vijf modellen van de ROZ beschikbaar, te weten: (1) huurovereenkomst woonruimte; (2) huurovereenkomst kantoorruimte; (3) huurovereenkomst winkelruimte; (4) huurovereenkomst autobox en (5) VGM-modelovereenkomst (vastgoedmanagement). In dit artikel zal het ROZ model van winkelruimte centraal staan en enkele variaties die op dit model vanuit huurderszijde én verhuurderszijde zijn ontwikkeld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Raad voor Onroerende Zaken

2. Raad Nederlandse Detailhandel en Detailhandel Nederland

3. VastGoedOverleg

4. Variaties op het ROZ-model voor winkelruimte

4.1. Gebrekenregeling

4.2. Huurprijsherziening

4.3. Servicekosten

4.4. Indeplaatsstelling

4.5. Overig

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. van Heeren1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13784

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...