Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden (kort geding) 9 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6446 en ECLI:NL:GHARL:2016:6449 (totstandkoming, nakoming, spoedeisend belang)

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De verhuurder verhuurt onbebouwde grond aan de huurder die daarop een onbemand tankstation wenst te realiseren. Ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst heeft de verhuurder de grond echter maar gedeeltelijk in eigendom. Een deel van de verhuurde grond is eigendom van de gemeente. De verhuurder heeft problemen met de financiering van de aankoop van (dit laatste deel van) de reeds verhuurde grond. De huurder heeft aan de verhuurder aangeboden het perceel zelf in eigendom te verwerven. Dit aanbod is door de verhuurder afgeslagen. Vervolgens richt de verhuurder een nieuwe vennootschap op, verkrijgt de grond in eigendom en besluit het te realiseren tankstation zelf in exploitatie te nemen. De huurder wenst dat de verhuurder uitvoering geeft aan de reeds gesloten huurovereenkomst en vordert in kort geding de verhuurder te gebieden de bouwwerkzaamheden aangaande het tankstation te staken. In eerste aanleg wijst de voorzieningenrechter de vordering toe ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2016:6449
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13895

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...