Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Gerechtshof Den Haag 19 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1995 , Huurprijs, wijzigingen, art. 4.2 ROZ 1994, bindend adviesregeling, 7:303 en 7:304 BW

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De verhuurder stelt in deze huurwijzigingsprocedure dat de bindend adviesregeling uit art. 4.2 van de algemene bepaling (ROZ 1994) van toepassing is, met uitsluiting van de regeling uit art. 7:303 en 304 BW. Volgens art. 4.2 ROZ 1994 is de bindend adviesregeling van toepassing indien een dwingendrechtelijke regeling is vervallen of geheel ontbreekt. Nu de huidige artikelen 7:303 en 304 BW van semi-dwingend recht zijn, is volgens verhuurder de bindend adviesregeling van art. 4.2 ROZ van toepassing. Het hof overweegt echter dat het huidige huurrecht een dwingendrechtelijke regeling omtrent huurprijswijziging bevat, ook al kan alleen de huurder daarop een beroep doen. Het hof verwijst daarbij ook naar de wetsgeschiedenis. Ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst in 2000, was het nog onduidelijk of in het nieuwe huurrecht een huurprijswijzigingsregeling zou worden opgenomen. Het is om die reden volgens het hof aannemelijk dat met art. 4.2 ROZ 1994 is beoogd een regeling te t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2016:1995
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13898

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...