Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Gerechtshof Den Haag 16 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2379 (kwalificatie, bestemming bakkerij en lunchroom)

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de huurovereenkomst is bepaald dat het gehuurde uitsluitend zal worden gebruikt als bakkerij en lunchroom. Huurder gebruikt het gehuurde voor de verkoop van diverse Turkse grillroom-producten. De verhuurder stelt dat sprake is van exploitatie in strijd met de overeengekomen bestemming en vordert onder meer veroordeling van de huurder tot het in gebruik nemen van het gehuurde conform de contractuele bestemming 'bakkerij en lunchroom' (waarbij tevens brood en/of bakkersproducten worden verkocht) en een verbod tot het verkopen van bepaalde producten na 16:00 uur. Het hof oordeelt dat het de huurder naar de tekst van de huurovereenkomst vrijstaat om het zwaartepunt op de lunchroombestemming te leggen en niet op de bakkerijbestemming. De verhuurder heeft onvoldoende gesteld dat partijen bedoeld hadden alleen producten van de bakkerij in de lunchroom te nuttigen. Een lunch wordt hoogstens ergens tussen 09:30 uur en 18:00 uur genuttigd. Het hof veroordeelt de huurder tot het in gebru...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2016:2379
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13899

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...