Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Rechtbank Amsterdam, sector kanton 19 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:4934 (beëindiging, rendementsverbetering, belangenafweging, huurprijsherziening)

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De huur van een 290-bedrijfsruimte wordt door de verhuurder opgezegd op grond van de belangenweging ex art. 7:296 lid 3 BW. De kantonrechter overweegt dat de huurder belang heeft bij het terugverdienen van zijn investering (ondanks dat huur geen oneindig recht is, de overeenkomst reeds lange tijd geleden is aangevangen, de huurder geen termijnbescherming meer geniet en de huurder er verstandig aan zou hebben gedaan de door hem gewenste investering op voorhand met de verhuurder te bespreken). Alle belangen van de verhuurder zijn terug te voeren op rendementsverbetering. De kantonrechter oordeelt dat de belangen van de huurder bij voortzetting van de huurovereenkomst zwaarder dienen te wegen dan die van de verhuurder bij beëindiging daarvan. De kantonrechter neemt hierbij in ogenschouw dat de verhuurder binnen afzienbare tijd, namelijk in 2018, een huurprijsherziening kan verlangen. De vordering van de verhuurder wordt afgewezen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2016:4934
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13907

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...