Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Rechtbank Noord-Holland, sector kanton, locatie Alkmaar 3 augustus 2016, niet gepubliceerd, zaaknummer 4603065 \ CV EXPL 15 – 9634 BL (oplevering)2

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De huurder zegt de huurovereenkomst op. De verhuurder stelt dat de huurovereenkomst pas eindigt als de huurder het gehuurde in dusdanige staat heeft gebracht dat het gehuurde direct weer doorverhuurd kan worden. De huurder gaat niet akkoord met het door de verhuurder geëiste opleveringsniveau en stelt dat slijtage door normaal gebruik niet ten koste van de huurder dient te komen.

Bij de beoordeling van het overeengekomen opleveringsniveau komt het er volgens de rechtbank op aan om de feitelijke gang van zaken te spiegelen aan hetgeen partijen hebben afgesproken en hetgeen zij over en weer mochten verwachten. De verhuurder heeft onvoldoende specifiek gesteld welke gebreken door de huurder hersteld moesten worden en op welke wijze dit herstel moest plaatsvinden. De rechter overweegt dat sprake is geweest van enige gebreken, maar slechts van geringe betekenis. De verhuurder wordt veroordeeld om de waarborgsom aan de huurder terug te betalen, waarop in mindering wordt gebracht...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13914

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...