Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Rechtbank Rotterdam (kort geding) 28 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5957 (beëindiging, onderverhuur, ontruiming)

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De huurder van een voormalig schoolgebouw is de ruimte gaan onderverhuren aan meerdere onderhuurders. De hoofdhuur eindigt omdat de huurder niet (langer) de huurpenningen kan betalen. Een aantal van de onderhuurders heeft de bedrijfsruimte verlaten maar een deel verblijft daar nog. De onderhuurders die nog in het gehuurde achterblijven, vorderen onder meer een verbod tot ontruiming van het gehuurde en een gebod om hen toegang tot het gehuurde te verschaffen. In reconventie wordt onder meer ontruiming van de achtergebleven onderhuurders gevorderd. De voorzieningenrechter overweegt dat voldoende vast is komen te staan dat de (hoofd)huurder inmiddels geen huurder meer is. Het gevolg van de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst is dat de achtergebleven onderhuurders zonder recht of titel in de bedrijfsruimte verblijven en zij dienen dan ook op enig moment de bedrijfsruimte te ontruimen. Na een belangenafweging is de onderhuurders respijt gegeven tot 1 november 2016 om de bedrijfsr...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2016:5957
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13917

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...