Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2016 nr. 6

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector kanton, locatie Tilburg 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5800 (uitleg, boete, matiging)

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het geschil betreft de hoogte van de contractuele boete. De verhuurder stelt dat de overeengekomen boete 2% van de maandhuur dan wel € 300 per maand bedraagt. Aangezien er acht maanden niet is betaald, vordert de verhuurder € 2.400 aan boete. De huurder stelt dat dit onredelijk is aangezien de maandhuur in totaal maar € 2.572,21 is. De kantonrechter stelt vast dat de boete ad € 2.400 93% is van de maandelijks verschuldigde huur, hetgeen een veelvoud is van het minimumpercentage van 2%. De kantonrechter haalt een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden (23 september 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7343 ) aan waarin het hof heeft overwogen dat dergelijke boetes bij relatief lage huren het sterkste effect hebben. Bij een lagere huurprijs vormt een boete van € 300 per maand immers een groter aandeel dan bij een hogere huurprijs. Het Hof Arnhem-Leeuwarden matigt in de aangehaalde zaak de boete aanzienlijk tot 2% van de maandelijkse huur. De rechter volgt in dit geschil o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2016:5800
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/13918

Verder in 2016 nr.6

 Bestuursrechtelijke complicaties voor de verhuurder en hoe hennep telende huurders bestuursrechtelijke risico’s voor verhuurders opleveren

Een belangrijk uitgangspunt van verhuurders bij het sluiten van (bedrijfsruimte)huurovereenkomsten is dat de huurder verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Een verhuurder wil niet geconfr...

 Variaties op het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) zijn niet meer uit de vastgoedpraktijk in Nederland weg te denken. Velen beschouwen deze modellen als de standaard. Doo...

 ROZ-modellen; overige onderwerpen (bodemverontreiniging, onthouden van toestemming, organisatiewijzigingen en servicekosten)

Begin 2015 is er door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuw ROZ-model (met bijbehorende algemene bepalingen) uitgebracht voor de huur van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW (hierna...

 De onderzoeksplicht van de huurder in de ROZ-modellen

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe ROZ-model voor bedrijfsruimte 230a in 2015[2] is in dit tijdschrift een reeks artikelen gestart.In deze bijdrage staan de algemene bepalin...

 Onderhuur door de ROZ jaren heen

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende zaken (hierna ROZ) vanaf 1989 tot en met ...

 Voorwoord

In dit laatste nummer van 2016 staat het ROZ-model nog een laatste keer centraal. Ivette Mol schrijft over de regeling van onderhuur in het ROZ-model. Haar artikel maakt duidelijk dat he...