Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 1

Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie

mr. J. Mooijen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het OM krijgt vaak vragen vanuit de advocatuur en de zittende magistratuur hoe het omgaat met mogelijke geheimhoudersstukken die worden aangetroffen in een kantooradministratie.

In dit artikel probeer ik de werkwijze van het OM en de FIOD uiteen te zetten, zodat advocaten en rechters inzicht krijgen in de manier waarop wij kantoordoorzoekingen aanpakken. Ik zal ingaan op de dilemma’s die het OM, met name het Functioneel Parket en de FIOD, tegenkomen bij het onderzoek in grote administraties. En hoe de FIOD en het OM ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk met geheimhoudersstukken in aanraking komen.2

Aan het eind van dit artikel zal ik kort ingaan op het concept wetsontwerp inzake het verschoningsrecht in het kader van het project Modernisering Wetboek van Strafvordering, dat in consultatie is gebracht.

2. Juridisch kader

Wat is het juridisch kader bij de doorzoeking van een kantoor? Een doorzoeking in een woning wordt in beginsel g...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

3. Hoe gaan FIOD en OM te werk?

3.1. Verschillende soorten kantoren met veel of weinig geheimhoudersstukken

3.2. OM en FIOD mogen en willen meestal niet kennisnemen

3.3. Hoe gaan FIOD en OM feitelijk te werk om de in de tussenconclusie gestelde doelen te bereiken?

4. Hoe gaan OM en FIOD te werk als sprake kan zijn van corpora et instrumenta?

5. Het verschoningsrecht en het project Modernisering Wetboek van Strafvordering

5.1. Korte inhoud van het wetsontwerp

5.2. Is het probleem zo’n ingrijpende oplossing waard?

5.3. De ernst van het probleem

5.4. Als het toch een probleem is, welke oplossingen zijn er dan denkbaar?

6. Tegenvoorstel aanpassing wettelijke regeling

7. Samenvatting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Mooijen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14120

Verder in 2017 nr.1

 Voorwoord - Vertrouwen, vertrouwelijkheid en naïviteit

De laatste tijd staan openbaarheid en transparantie evenals vertrouwelijkheid en het waarborgen daarvan bijvoorbeeld met geheimhoudingsverplichtingen sterk in de belangstelling. Ik denk nu niet all...

 Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie

Het OM krijgt vaak vragen vanuit de advocatuur en de zittende magistratuur hoe het omgaat met mogelijke geheimhoudersstukken die worden aangetroffen in een kantooradministratie.In dit a...

 Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

1. IntroductieDe uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik[2] (Verordening) zelf, maar ...

 Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?1

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aa...

 Een blik over de grenzen: Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt ...