Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 1

Een blik over de grenzen: Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

mr. J.H. de Wildt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt van vertrouwelijke gegevens (en dus niet een partij die mogelijk een procedureel belang heeft om van die gegevens kennis te nemen). Art. 8:32 biedt de mogelijkheid
om bepaalde vertrouwelijke gegevens niet te delen met een partij, maar wel met een aan te wijzen persoon die de partij bijstaat. Besproken wordt in hoeverre deze bepalingen mogelijkheden bieden om een goede balans te vinden tussen het belang van geheimhouding enerzijds en het verdedigingsbelang anderzijds. Daaraan vooraf gaat een beschouwing van het document ‘Best Practices on the disclosure of information in data rooms in proceedings under Articles 101 and 102 TFEU and under the EU Merger Regulation’ van de Europese Commissie.2 Verder wordt ook een kijkje genomen in de civiele en de Britse keuken.

2. ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De Europese ‘Best Practices’

3. Het civiele en het Britse recht

4. Data rooms en vertrouwelijkheid in het bestuursrecht

5. Voorbeelden uit de bestuursrechtelijke praktijk

6. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.H. de Wildt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14123

Verder in 2017 nr.1

 Voorwoord - Vertrouwen, vertrouwelijkheid en naïviteit

De laatste tijd staan openbaarheid en transparantie evenals vertrouwelijkheid en het waarborgen daarvan bijvoorbeeld met geheimhoudingsverplichtingen sterk in de belangstelling. Ik denk nu niet all...

 Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie

Het OM krijgt vaak vragen vanuit de advocatuur en de zittende magistratuur hoe het omgaat met mogelijke geheimhoudersstukken die worden aangetroffen in een kantooradministratie.In dit a...

 Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

1. IntroductieDe uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik[2] (Verordening) zelf, maar ...

 Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?1

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aa...

 Een blik over de grenzen: Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt ...