Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 1

Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

mr. P.D. Duyx1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introductie

De uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik2 (Verordening) zelf, maar wel uit de daarop gebaseerde uitvoeringsverordening en een richtsnoer van ESMA.3 Deze (nieuwe) regeling heeft grote impact omdat de timing van een persbericht essentieel is voor het veiligstellen van ondernemingsbelangen, waaronder de reputatie en duidelijke communicatie van de uitgevende instelling. Een uitgevende instelling is voortaan verplicht om vast te leggen op welk tijdstip voorwetenschap binnen haar bedrijf ontstond en zij moet vanaf dan doorlopend toetsen4 of verder uitstel kan worden genomen. Desgevraagd moet zij de gronden voor uitstel met de AFM delen.5 Ook is de nieuwe boetebedreiging6 substantieel verhoogd.7 De druk op de uitgevende instelling wordt opgevoerd. Het is hierdoor goed nog eens stil te staan bij de redenen waarom dat nodig is. Wat wordt nu p...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. De doeleinden van de Verordening

2.1. Tegenstrijdigheid bij bereiken van de gestelde doelen

3. Doel van de openbaarmakingsplicht

4. De uitstelregeling

4.1. Rechtmatig belang

4.2. Het garanderen van de vertrouwelijkheid

4.3. Voorkomen van misleiding

4.4. Conclusie

5. Bestrijding van marktmisbruik, maar ten koste van wat?

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.D. Duyx1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14121

Verder in 2017 nr.1

 Voorwoord - Vertrouwen, vertrouwelijkheid en naïviteit

De laatste tijd staan openbaarheid en transparantie evenals vertrouwelijkheid en het waarborgen daarvan bijvoorbeeld met geheimhoudingsverplichtingen sterk in de belangstelling. Ik denk nu niet all...

 Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie

Het OM krijgt vaak vragen vanuit de advocatuur en de zittende magistratuur hoe het omgaat met mogelijke geheimhoudersstukken die worden aangetroffen in een kantooradministratie.In dit a...

 Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

1. IntroductieDe uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik[2] (Verordening) zelf, maar ...

 Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?1

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aa...

 Een blik over de grenzen: Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt ...