Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 1

Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?1

prof. mr. G.J.M.E. de Bont2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aangifte- en informatieverplichtingen, gaan die veelvuldig gepaard met verwijten van de ondernemer aan het adres van de belastingadviseur. De ondernemer tracht zich daarmee ook vaak te disculperen in relatie tot verwijten die door de belastingdienst of het Openbaar Ministerie worden gemaakt.

Maar wat zijn nu de rol en verantwoordelijkheid van de belastingadviseur en op welke wijze zijn deze van invloed op de bestraffing van de adviseur door middel van een 'Vierde tranche' boete door de inspecteur of op de opportuniteit van een strafrechtelijke vervolging?

In deze bijdrage zal allereerst aandacht worden besteed aan de reglementen van de grootste brancheorganisaties voor fiscalisten (NOB en het RB). Voorts wordt nader ingegaan op de jurisprudentie van opzet en grove...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De reglementen

3. Rol, verantwoordelijkheid en opzet

3.1. Opzet

3.2. Pleitbaar standpunt

4. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. G.J.M.E. de Bont2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14122

Verder in 2017 nr.1

 Voorwoord - Vertrouwen, vertrouwelijkheid en naïviteit

De laatste tijd staan openbaarheid en transparantie evenals vertrouwelijkheid en het waarborgen daarvan bijvoorbeeld met geheimhoudingsverplichtingen sterk in de belangstelling. Ik denk nu niet all...

 Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie

Het OM krijgt vaak vragen vanuit de advocatuur en de zittende magistratuur hoe het omgaat met mogelijke geheimhoudersstukken die worden aangetroffen in een kantooradministratie.In dit a...

 Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

1. IntroductieDe uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik[2] (Verordening) zelf, maar ...

 Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?1

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aa...

 Een blik over de grenzen: Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt ...