Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2017 nr. 1

Inleiding

Voorwoord - Vertrouwen, vertrouwelijkheid en naïviteit

prof. mr. O.J.D.M.L. Jansen1

De laatste tijd staan openbaarheid en transparantie evenals vertrouwelijkheid en het waarborgen daarvan bijvoorbeeld met geheimhoudingsverplichtingen sterk in de belangstelling. Ik denk nu niet alleen aan datalekken, het publiceren van sanctiebesluiten, de Wet hergebruik overheidsinformatie (over het als open data ter beschikking stellen van overheidsinformatie) of de voorgestelde Wet open overheid (33 328), maar ook aan het van oorsprong Europeesbestuursrechtelijke transparantiebeginsel bij aanbestedingen en staatssteun. Op 23 november 2016[2] deed de Afdeling bestuursrechtspraak een ui... ...lees meer

Artikel

Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie

mr. J. Mooijen1

Het OM krijgt vaak vragen vanuit de advocatuur en de zittende magistratuur hoe het omgaat met mogelijke geheimhoudersstukken die worden aangetroffen in een kantooradministratie.In dit artikel probeer ik de werkwijze van het OM en de FIOD uiteen te zetten, zodat advocaten en rechters inzicht krijgen in de manier waarop wij kantoordoorzoekingen aanpakken. Ik zal ingaan op de dilemma’s die het OM, met name het Functioneel Parket en de FIOD, tegenkomen bij het onderzoek in grote administraties. En hoe de FIOD en het OM ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk met gehe... abonneren of dit artikel kopen.

Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de –...

mr. P.D. Duyx1

1. IntroductieDe uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik[2] (Verordening) zelf, maar wel uit de daarop gebaseerde uitvoeringsverordening en een richtsnoer van ESMA.[3] Deze (nieuwe) regeling heeft grote impact omdat de timing van een persbericht essentieel is voor het veiligstellen van ondernemingsbelangen, waaronder de reputatie en duidelijke communicatie van de uitgevende instelling. Een uitgevende instelling is voortaan verplicht om vast te leggen op welk tijdstip v... abonneren of dit artikel kopen.

Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?1

prof. mr. G.J.M.E. de Bont2

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aangifte- en informatieverplichtingen, gaan die veelvuldig gepaard met verwijten van de ondernemer aan het adres van de belastingadviseur. De ondernemer tracht zich daarmee ook vaak te disculperen in relatie tot verwijten die door de belastingdienst of het Openbaar Ministerie worden gemaakt. Maar wat zijn nu de rol en verantwoordelijkheid van de belastingadviseur en op welke wijz... abonneren of dit artikel kopen.

Een blik over de grenzen: Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

mr. J.H. de Wildt1

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt van vertrouwelijke gegevens (en dus niet een partij die mogelijk een procedureel belang heeft om van die gegevens kennis te nemen). Art. 8:32 biedt de mogelijkheid om bepaalde vertrouwelijke gegevens niet te delen met een partij, maar wel met een aan te wijzen persoon die de partij bijstaat. Besproken wordt in hoeverre deze bepalingen mogelijkheden bieden om een goede balans te vi... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. W.J. BackerJurisprudentieRechtbank Limburg 10 november 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9602 In deze zaak staat de algemeen directeur van een champignonkwekerij terecht ter zake van (feitelijk leidinggeven aan) mensenhandel, in de vorm van economische arbeidsuitbuiting, in de zin van art. 273f lid 1 sub 1, sub 4 en sub 6 Sr, en ter zake van het vervalsen van salar... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS