Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2017 nr. 1

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. W.J. Backer

JurisprudentieRechtbank Limburg 10 november 2016,
ECLI:NL:RBLIM:2016:9602

In deze zaak staat de algemeen directeur van een champignonkwekerij terecht ter zake van (feitelijk leidinggeven aan) mensenhandel, in de vorm van economische arbeidsuitbuiting, in de zin van art. 273f lid 1 sub 1, sub 4 en sub 6 Sr, en ter zake van het vervalsen van salarisspecificaties en de bedrijfsadministratie.

Verweten wordt, kort weergegeven, dat zestien Poolse champignonpluksters tussen 2009 en 2011 een arbeidsovereenkomst hebben getekend met in het vooruitzicht een minimumloon, huisvesting, een werkweek van maximaal 40 uur, en een dagelijkse warme maaltijd. Wat volgde waren zeer lange werkdagen, weinig vrije tijd en een uurloon dat afhankelijk werd ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden

Economisch strafrecht: milieu

Financieel strafrecht

Oplichtingsmiddelen

Causaal verband?

Fiscaal sanctierecht

Ontneming

Toezichthouders

Consultatie concept Besluit uitvoering verordening marktmisbruik

Definitief herstelkader rentederivaten vastgesteld

European Common Enforcement Priorities voor de jaarrekeningen 2016

Veranderingen toetsingsproces AFM en DNB na aanbevelingen Commissie Ottow

Rb. Rotterdam 13 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7659, 7660, 7661, 7662, 7663 en 7664

Rb. Rotterdam 15 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5393

Rb. Rotterdam (voorl. vzr.) 25 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5564

CBB 4 oktober 2016, ECLI:NL:CBB:2016:313

CBB 4 oktober 2016, ECLI:NL:CBB:2016:273

CBB 29 september 2016, ECLI:NL:CBB:2016:306

CBB 3 november 2016, ECLI:NL:CBB:2016:359

CBB 15 november 2016, ECLI:NL:CBB:2016:323

CBB 1 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:351

CBB 1 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:352

CBB 1 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:353

Witwassen

Hoge Raad 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842

Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5689

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/14124

Verder in 2017 nr.1

 Voorwoord - Vertrouwen, vertrouwelijkheid en naïviteit

De laatste tijd staan openbaarheid en transparantie evenals vertrouwelijkheid en het waarborgen daarvan bijvoorbeeld met geheimhoudingsverplichtingen sterk in de belangstelling. Ik denk nu niet all...

 Geheimhoudersstukken in een kantooradministratie

Het OM krijgt vaak vragen vanuit de advocatuur en de zittende magistratuur hoe het omgaat met mogelijke geheimhoudersstukken die worden aangetroffen in een kantooradministratie.In dit a...

 Duidelijk zonder overdreven transparantie? Wat de – uitstelregeling van de – openbaarmakingsplicht van voorwetenschap moet bereiken

1. IntroductieDe uitstelregeling betreffende openbaarmaking van voorwetenschap is gewijzigd. Dat komt niet zo zeer voort uit de regeling in de Verordening Marktmisbruik[2] (Verordening) zelf, maar ...

 Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur?1

Nagenoeg iedere onderneming laat de nakoming van fiscale verplichtingen (graag) over aan zijn belastingadviseur. Ingeval er discussies ontstaan omtrent de correcte nakoming van die aa...

 Een blik over de grenzen: Vertrouwelijkheid, data rooms en confidentiality rings

De Awb bevat in art. 8:29 en 8:32 bepalingen over hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens in het bestuursprocesrecht. Art. 8:29 Awb voorziet er in dat alleen de rechter kennisneemt ...