Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2017 nr. 1

Jaarrekeningrechtelijke aspecten bij de omgekeerde overname

dr. B. Kamp RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De omgekeerde overname is een structurering van een bedrijfsovername waarbij de economische realiteit afwijkt van de juridische vorm: de rechtspersoon die formeel de zeggenschap verkrijgt over de andere rechtspersoon wordt voor de verwerking in de jaarrekening gezien als de overgenomen rechtspersoon, en de juridische dochter als de verkrijgende rechtspersoon. Deze omkering in zienswijze maakt de jaarverslaggevingsregelgeving lastig leesbaar. Bij een nadere bestudering is een aantal jaarrekeningrechtelijke knelpunten te onderkennen. In dit artikel worden deze jaarrekeningrechtelijke aspecten nader beschreven. Na een inleiding over het begrip en de toepasselijke regelgeving (Nederlandse verslaggeving en IFRS) in par. 1, wordt daarna aandacht besteed aan de vraag op welke rechtspersoon de consolidatieplicht rust en hoe een omgekeerde overname uitwerkt in de enkelvoudige jaarrekeningen van de betrokken rechtspersonen, waaronder de bepaling van (wettelijke) reserves.

In IFRS wor...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Wat is een omgekeerde overname?

2. Consolidatieplicht

3. De enkelvoudige jaarrekening

4. (Wettelijke) reserves

5. De jaarrekening van de juridische dochter

6. Overnames onder gemeenschappelijke leiding

7. Samenvatting en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. B. Kamp RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/14169

Verder in 2017 nr.1

 Voorwoord - Terugblik en vooruitblik: 10 jaar TvJ – nog immer actueel, met accentverschuiving

Het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is bezig aan het tiende jaar. In mei 2006 verscheen het eerste nummer (TvJ 2006, nr. 1). Een blik op de onderwerpen die daarin werden behandeld leert dat...

 Jaarrekeningrechtelijke aspecten bij de omgekeerde overname

De omgekeerde overname is een structurering van een bedrijfsovername waarbij de economische realiteit afwijkt van de juridische vorm: de rechtspersoon die formeel de zeggenschap verkrijgt over de a...

 Implementatie van jaarrekeningrichtlijn 2013/34 in Titel 9: te snel en niet zorgvuldig; eindresultaat is onvoldoende

In de aanloop naar de aanpassing van Boek 2 Titel 9 per 1 november 2015 aan de Europese jaarrekeningrichtlijn 2013/34 (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) hebben meerdere auteurs dive...

 2006-2016: 10 jaar Wet toezicht financiële verslaggeving; een terugblik

Sinds de inwerkingtreding op 31 december 2006 van de Wet toezicht financiële verslaggeving (‘Wtfv’) houdt de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) toezicht op de financiële verslaggevi...

 Onmogelijkheid om jaarrekening vast te stellen zonder Overige gegevens? - Praktijkvraag

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening[2] in werking getreden.[3] Deze wet regelt de aanpassing van (met name) de bepalingen in Titel 9 van Boek 2 BW naar aanleiding van...