Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2017 nr. 3

De vaststellingsovereenkomst in strijd met (semi-)dwingend huurrecht; een verkenning van de wettelijke mogelijkheden

mr. Y.A. Mijhad1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure tussen de Stichting Sociaal Fonds Taxi en het taxibedrijf Blue Taxi.2 De stichting had een vordering ingesteld tegen het taxibedrijf om naleving van de toepasselijke CAO af te dwingen. Het taxibedrijf stelde echter dat het niet tot naleving van de CAO verplicht was, omdat het met ieder van zijn werknemers een vaststellingsovereenkomst had gesloten waarin de werknemers hun vordering op basis van de CAO hadden opgegeven. Het Gerechtshof Den Haag wees deze stelling af op basis van de overweging dat de vaststellingsovereenkomst nietig was omdat zij in strijd was met de verbindend verklaarde bepalingen van de CAO, terwijl de vaststellingsovereenkomst niet strekte tot beëindiging van een bestaand geschil maar juist ter voorkoming daarvan. Tegen dit oordeel stelde het taxibedrijf cassatieberoep in. Hoewel de Hoge Raad het cassatieberoep als zodanig afwees op basis van art. 81 RO, wijdde het d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wettelijk kader

2.1. Aard van de vaststellingsovereenkomst

2.2. Enkele kenmerken van de vaststellingsovereenkomst

3. De beslissing in strijd met dwingend recht

4. Jurisprudentie over vaststellingsovereenkomsten in strijd met (semi-)dwingend huurrecht betreffende woonruimte

4.1. Vijf uitspraken van de feitenrechter

4.2. De jurisprudentie toont geen duidelijke lijn

4.3. Beperkte benadering heeft de voorkeur

5. Mogelijkheden tot afwijking van (semi-)dwingend huurrecht betreffende 230a-ruimte en 290-bedrijfsruimte

5.1. ‘Vaststellingsbeding’ in de huurovereenkomst?

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Y.A. Mijhad1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14269

Verder in 2017 nr.3

 Voorwoord

Over de vernietigbaarheid van bedingen die ten nadele van de huurder van 290-bedrijfsruimte afwijken van de wettelijke regeling, wees de Hoge Raad de afgelopen jaren de arresten Gulf/Stern en Singh...

 Bepalingen in het huurrecht: nietig of vernietigbaar en wat zijn de gevolgen?

Sinds het arrest van de Hoge Raad Gulf/ Stern[2] staat het onderwerp ‘vernietigbaarheid’ in het huurrecht sterk in de belangstelling. In dit artikel zullen wij een overzicht schetsen va...

 De vaststellingsovereenkomst in strijd met (semi-)dwingend huurrecht; een verkenning van de wettelijke mogelijkheden

Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure tussen de Stichting Sociaal Fonds Taxi en het taxibedrijf Blue Taxi.[2] De stichting had een vordering ingesteld...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten...

 Enkele juridische aspecten van de hybride hotelhuurovereenkomst

De vraag van (internationale) beleggers naar Nederlands hotelvastgoed is de afgelopen jaren explosief gestegen. Nederland, en met name Amsterdam, wordt binnen de internationale hotelmar...

 Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 februari tot en ...