Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2017 nr. 3

Enkele juridische aspecten van de hybride hotelhuurovereenkomst

mr. L. van der Marel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De vraag van (internationale) beleggers naar Nederlands hotelvastgoed is de afgelopen jaren explosief gestegen. Nederland, en met name Amsterdam, wordt binnen de internationale hotelmarkt gezien als een aantrekkelijke markt. De groei binnen de hotelindustrie heeft onder beleggers in hotelvastgoed geleid tot de vraag of reguliere huurovereenkomsten met een vaste huurprijs nog wel het beste instrument zijn om hotelvastgoed optimaal te laten renderen. Immers, de belegger die de (doorgaans langjarige) reguliere huurovereenkomst heeft gesloten profiteert niet mee van de gunstige conjunctuur. Is het in deze markt niet beter om een managementovereenkomst aan te gaan waarbij het hotel voor rekening en risico van de belegger wordt geëxploiteerd, in ruil waarvoor een manager een managementvergoeding ontvangt? In dit model profiteert de belegger optimaal van de stijgende opbrengsten van het hotel. Daar staat echter tegenover dat de risico’s van de hotelexploitatie evene...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Hybride overeenkomst

2.1. Huur

2.2. Huur en opdracht

3. Gemengde overeenkomst en kwalificatie

3.1. Huur of opdracht?

3.2. Absorptie onder het oude huurrecht en artikel 6:215 BW

3.3. Gemengde overeenkomsten en de betekenis van een overheersend element

3.4. De kwalificatie van de hybride hotelhuurovereenkomst in het licht van art. 6:215 BW

4. Art. 7:226 BW en de gemengde overeenkomst

4.1. Context

4.2. Functie van elementen van overeenkomst van opdracht in het licht van art. 7:226 BW

5. De bestemming

5.1. Bestemming als instrument om grip op exploitatie te verkrijgen

5.2. Bestemming en (on)mogelijkheden van onderhuur en indeplaatsstelling

6. Huurprijs

6.1. Huuraanpassing

7. Goedkeuring afwijkend beding

8. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. van der Marel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14271

Verder in 2017 nr.3

 Voorwoord

Over de vernietigbaarheid van bedingen die ten nadele van de huurder van 290-bedrijfsruimte afwijken van de wettelijke regeling, wees de Hoge Raad de afgelopen jaren de arresten Gulf/Stern en Singh...

 Bepalingen in het huurrecht: nietig of vernietigbaar en wat zijn de gevolgen?

Sinds het arrest van de Hoge Raad Gulf/ Stern[2] staat het onderwerp ‘vernietigbaarheid’ in het huurrecht sterk in de belangstelling. In dit artikel zullen wij een overzicht schetsen va...

 De vaststellingsovereenkomst in strijd met (semi-)dwingend huurrecht; een verkenning van de wettelijke mogelijkheden

Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure tussen de Stichting Sociaal Fonds Taxi en het taxibedrijf Blue Taxi.[2] De stichting had een vordering ingesteld...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten...

 Enkele juridische aspecten van de hybride hotelhuurovereenkomst

De vraag van (internationale) beleggers naar Nederlands hotelvastgoed is de afgelopen jaren explosief gestegen. Nederland, en met name Amsterdam, wordt binnen de internationale hotelmar...

 Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 februari tot en ...