Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2017 nr. 3

Kroniek Benzinewet

mr. B.N. Cammelbeeck en mr. L.A.L.M. van Rij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Stb. 2005, 354, hierna: de Benzinewet) uiteengezet en de belangrijkste civiele rechtspraak besproken die vanaf de invoering van de Benzinewet in 2005 tot en met 31 januari 2015 is gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2017 is de Benzinewet gewijzigd op basis van de Wet aanvullende biedboekgegevens. In deze kroniek zal deze wetswijziging worden besproken en enige civiele rechtspraak worden behandeld die in de periode 1 februari 2015 tot 1 april 2017 is gepubliceerd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond van wetswijziging

2. Inhoud van de wetswijziging

3. Recent verschenen jurisprudentie

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.N. Cammelbeeck en mr. L.A.L.M. van Rij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14270

Verder in 2017 nr.3

 Voorwoord

Over de vernietigbaarheid van bedingen die ten nadele van de huurder van 290-bedrijfsruimte afwijken van de wettelijke regeling, wees de Hoge Raad de afgelopen jaren de arresten Gulf/Stern en Singh...

 Bepalingen in het huurrecht: nietig of vernietigbaar en wat zijn de gevolgen?

Sinds het arrest van de Hoge Raad Gulf/ Stern[2] staat het onderwerp ‘vernietigbaarheid’ in het huurrecht sterk in de belangstelling. In dit artikel zullen wij een overzicht schetsen va...

 De vaststellingsovereenkomst in strijd met (semi-)dwingend huurrecht; een verkenning van de wettelijke mogelijkheden

Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure tussen de Stichting Sociaal Fonds Taxi en het taxibedrijf Blue Taxi.[2] De stichting had een vordering ingesteld...

 Kroniek Benzinewet

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten...

 Enkele juridische aspecten van de hybride hotelhuurovereenkomst

De vraag van (internationale) beleggers naar Nederlands hotelvastgoed is de afgelopen jaren explosief gestegen. Nederland, en met name Amsterdam, wordt binnen de internationale hotelmar...

 Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 februari tot en ...