Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2017 nr. 2

De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaardenvorming: decentraliseren kun je leren

mr. N. Jansen en mr. dr. I. Zaal1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het onderhandelen over (primaire) arbeidsvoorwaarden namens werknemers geschiedt in Nederland in het algemeen door vakbonden. De andere werknemersvertegenwoordiger – de ondernemingsraad (OR) – heeft in beginsel geen rol ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden. Zo bestaat er geen wettelijk instemmingsrecht voor de OR ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden en ook niet ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden indien deze inhoudelijk in de cao zijn geregeld (het primaat van de cao). De taken van de OR en de vakbonden zijn door de wetgever uitdrukkelijk gescheiden. Ondanks deze scheiding, zijn de ondernemingsraden zich de laatste jaren steeds vaker gaan bemoeien met het vaststellen, wijzigen of intrekken van arbeidsvoorwaarden. Zo besloot supermarktgigant Jumbo recent niet langer met de vakbonden te onderhandelen maar met de OR.2 In de Rotterdamse haven werden – in strijd met de ondernemings-cao – afspraken tussen OR en werkgever gemaakt over onde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Onderzoeksbevindingen

2.1. Decentralisatietendens

2.2. Verantwoording onderzoek

2.3. Uitkomsten onderzoek

3. Juridische kwesties

3.1. Inleiding

3.2. De juridische status van een decentralisatiebepaling

3.3. De juridische status van de afspraak op ondernemingsniveau (de decentrale arbeidsvoorwaardenovereenkomst)

3.4. Binding van individuele werknemers

3.5. Driekwartdwingend recht

3.6. Procedurele voorschriften

3.7. Vakbond kan niet leven met door de OR gemaakte afspraak

4. Een wettelijke regeling voor decentralisatiebepalingen?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N. Jansen en mr. dr. I. Zaal1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/14360

Verder in 2017 nr.2

 Ter Visie – Platformarbeid: nog een reden tot rethinking van het arbeidsrecht

Een platform bestaat doorgaans uit een hele hoop data, een algoritme, een website en een product of dienst. Er zijn altijd ten minste drie partijen betrokken: de klant, de werker en het platform. E...

 De enquêteprocedure: schorsing, ontslag en bezoldiging van de bestuurder

In de arbeidsrechtelijke literatuur wordt met enige regelmaat geschreven over de medezeggenschapsrechtelijke kanten van de enquêteprocedure; de andere aspecten van die procedure blijven...

 Tuchtrecht banken: de eerste uitspraken

De eerste tuchtrechtuitspraken van de Tuchtcommissie Banken (Tuchtcommissie) zijn gepubliceerd. In dit artikel wordt kort de achtergrond van het tuchtrecht beschreven. Daarna worden de ...

 Een bonusplafond van 100% voor Brexit-instellingen?

Met de financiële crisis vers in het geheugen en politieke eensgezindheid over het feit dat de financiële sector voor een groot deel schuldig was aan deze crisis, is in 2015 de Wet belo...

 De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaardenvorming: decentraliseren kun je leren

Het onderhandelen over (primaire) arbeidsvoorwaarden namens werknemers geschiedt in Nederland in het algemeen door vakbonden. De andere werknemersvertegenwoordiger – de ondernemingsraa...

 Misbruik van faillissementsrecht bezien vanuit een geïntegreerd arbeids- en insolventie-rechtelijk perspectief

De meeste vakgenoten, zowel op het gebied van het arbeids- als het insolventierecht, zullen inmiddels bekend zijn met de ‘stille bewindvoering’, ook ‘pre-pack’ genoemd. In wezen houdt e...

 Interview met prof. dr. P.T. de Beer

Het centrale thema van het interview met Paul de Beer betreft de toekomst van de vakbonden in een sterk verander(en)de sociaal-economische context. Vakbonden hebben het niet gemakkelijk. Ze lijk...