Tijdschrift voor Financieel Recht 2017 nr. 12

Schaduwbankieren via repo's en effectenleningen

mr. F.G.B. Graaf1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel staat de vraag centraal waarom repo's en effectenleningen als schaduwbankieren worden gezien en welke regulering daarop van toepassing is en gaat worden.[2] Allereerst zal de te behandelen regulering geplaatst worden in de bredere trends in het toezicht op schaduwbankieren, waarna voor de niet-ingewijde lezer een toelichting zal worden gegeven op de aard en werking van repo's en effectenleningen om zodoende inzichtelijk te maken waar de systeemrisico's uit bestaan bij deze transacties. De mondiale aanbevelingen van de FSB ter beteugeling van deze risico's en de Europese uitvoering daarvan (m.n. de Verordening effectenfinancieringstransacties) worden vervolgens behandeld, waarna afgesloten zal worden met een eindbeschouwing en een zijwaartse blik naar aanverwante regelgeving. Mijn eindconclusie kort samenvattend: Europa pakt de risico's veel minder ingrijpend aan dan de FSB zou willen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Plaats in de aanpak van schaduwbankieren

2. Korte toelichting op SFT's

2.1. Omschrijving van Repo Transacties

2.2. Omschrijving van effectenleningen (securities lending)

3. Mondiaal toezicht op SFT's: de FSB aanbevelingen

3.1. Verborgen kredietopbouw

3.2. Procyclische ‘haircuts’

3.3. Cash recalls bij effectenleningen

4. Transparantie geldmarkt transacties en SFT's ten behoeve van de ECB

5. Meer transparantie rond SFT's en het hergebruik van onderpand in financiële- zekerheidsovereenkomsten: de SFTR

5.1. Overzicht SFTR

5.2. Rapportageplicht

5.3. Informatieplicht beleggingsinstellingen

5.4. Waarschuwingsplicht bij fzo's

5.5. Bedoeling van art. 15 SFTR

6. Minimum haircuts en de SFTR

6.1. Verankering bevoegdheid

6.2. Finale FSB haircut aanbevelingen

6.3. Beperking tot non-bancaire SFT-gebruikers?

6.4. Timing

7. Aanverwante regelgeving

8. Afsluiting

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F.G.B. Graaf1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14621

Verder in 2017 nr.12

 Voorwoord

Enkele maanden nadat het faillissement van Lehman Brothers was uitgesproken, werd een onderzoeker aangesteld om de oorzaken van dat faillissement te achterhalen. Toen Anton Valukas op 11 maart 2...

 Schaduwbankieren: ontwikkelingen en beleid

Schaduwbankieren, ofwel kredietintermediatie via activiteiten en entiteiten buiten het traditionele bankwezen, was jarenlang vrijwel synoniem met securitisatie, maar dat is al lang niet meer het...

 Schaduwbankieren: securitisatie

In deze bijdrage wordt een korte beschrijving gegeven van de twee grondvormen van securitisatie als één van de door de FSB onderkende verschijningsvormen van schaduwbankieren. Daarna wordt aand...

 Schaduwbankieren via repo's en effectenleningen

In dit artikel staat de vraag centraal waarom repo's en effectenleningen als schaduwbankieren worden gezien en welke regulering daarop van toepassing is en gaat worden.[2] Allereerst zal de te b...

 Beleggingsfondsen die leningen verstrekken

De Europese Commissie wil volgens haar ‘Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie’ Europese ondernemingen meer financieringsmogelijkheden bieden. Beleggingsfondsen die leningen ver...

 Three Paradoxes of Shadow Banking: Regulatory Purpose, Regulatory Tools and Regulatory Impact – The Case of China

While the banking sector in Western economies had been heavily hit by the latest financial crisis, the banking sector in China seems to perform well. Nevertheless, as the shadow banking system i...

 Rondom het nieuws - Onderzoek code intern toezichthouders pensioensector bevestigt nut veranderlijke en omgevingsafhankelijke code inclusief monitoring

De Nederlandse pensioensector ondergaat een transitie. De consolidatie van pensioenfondsen zet door – het aantal pensioenfondsen is afgenomen van 1060 in 1997 tot 268 in 2017 – en het m...