Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2017 nr. 6

De samenloop van de franchise- en huurovereenkomst

mr. K.M. Verdurmen en mr. M.H. Boomsma1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Franchising komt in veel branches voor, met zwaartepunten in de detailhandel (zowel food als non-food), dienstverlening en zorg. Als een franchiserelatie wordt aangegaan, is dit vaak nauw verweven met het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte waarin de franchisenemer zijn onderneming kan exploiteren. Als de franchisegever ook de verhuurder van de franchisenemer wordt, is er in de praktijk behoefte aan goede afspraken over de samenhang tussen de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst. Recente jurisprudentie laat zien dat als partijen daarover geen goede afspraken hebben gemaakt, problemen kunnen ontstaan als een partij één of beide overeenkomsten wil beëindigen en de andere partij daar niet mee instemt. In dit artikel schetsen we eerst het wettelijk kader van de franchiseovereenkomst, bespreken wij vervolgens kort de stand van zaken met betrekking tot samenloop tussen een huurovereenkomst en een andersoortige overeenkomst, beschouwen wij nader de samenloop tussen een franchiseovereenkomst en een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte en bespreken wij tot slot het recente arrest van de Hoge Raad[2] over de mogelijkheid van het overeenkomen van een contractueel beding waarin wordt geregeld dat een toerekenbare tekortkoming in de franchiseovereenkomst ook kwalificeert als een toerekenbare tekortkoming in de huurovereenkomst. Wij sluiten af met een korte conclusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Franchise

2. Korte schets samenloop van een huurovereenkomst met een andersoortige overeenkomst[11]

3. Samenloop tussen een huurovereenkomst en een franchiseovereenkomst

4. Concluderend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.M. Verdurmen en mr. M.H. Boomsma1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14654

Verder in 2017 nr.6

 De samenloop van de franchise- en huurovereenkomst

Franchising komt in veel branches voor, met zwaartepunten in de detailhandel (zowel food als non-food), dienstverlening en zorg. Als een franchiserelatie wordt aangegaan, is dit vaak nauw verwev...

 ‘Onbetamelijke bedrijfsvoering’, de opzeggingsgrond nader beschouwd

Als het aankomt op opzeggingsgronden voor de huur van 290-bedrijfsruimte, dan voert dringend eigen gebruik,[2] vooral in de vorm van renovatie, al vele jaren de boventoon in de jurisprudentie en (d...

 Art. 7:226 BW en art. 7:209 BW in samenhang bezien

In het artikel ‘Artikel 7:209 BW en nieuwbouwsituaties. Wanneer had de verhuurder een gebrek behoren te kennen?’[2] sluit Mark van Heeren af met een vraag in hoeverre wetenschap van een ontwikke...

 Label C-verplichting voor kantoren: (vergaande) implicaties voor verhuurders én huurders

  De mens is verantwoordelijk voor de recente opwarming van de aarde. Weliswaar is niet iedereen het daarmee eens,[2] maar het is wel een feit dat sinds het begin van de industriële revo...

 Voorwoord

Het laatste nummer van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte van 2017 ligt voor u en de redactie is al druk bezig met het maken van plannen voor 2018. Daarnaast is de Congrescommis...