Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 1

Fiscale correctie op (huur)overeenkomsten

mr. K. Keij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De inspecteur van de belastingdienst kan een fiscale correctie aanbrengen op bedragen die zijn overeengekomen in koop- of huurovereenkomsten tussen twee (of meer) partijen. Dit kan de inspecteur van de belastingdienst doen op basis van het ‘at arm’s length’ beginsel[2], dat – kort gezegd – inhoudt dat zogenaamd niet-zakelijk handelen tussen partijen kan worden gecorrigeerd naar zakelijke maatstaven. Een transactie kan als zakelijk worden aangemerkt, indien deze onder diezelfde voorwaarden zou zijn gesloten tussen onafhankelijke van elkaar handelende partijen die overigens geen onderlinge rechtsbetrekkingen hebben of zullen aangaan. Indien dit niet het geval is, is er sprake van zogenaamd ‘niet-zakelijk handelen’. De Hoge Raad heeft reeds in 2002[3] en in 2007[4] arresten gewezen over dit onderwerp en heeft nu op 8 december 2017 wederom een voor de praktijk interessante uitspraak gedaan. Deze uitspraak wordt in dit artikel besproken. Voorafgaand hieraan wordt in dit artikel kort ingegaan op hetgeen de Hoge Raad in zijn voornoemde arresten van 2002 en 2007 ten aanzien van dit onderwerp heeft geoordeeld. Voorafgaand aan het bespreken van dit arrest, zal kort worden uiteengezet dat de fiscus - afgezien van een fiscale correctie - tevens een fiscale boete kan opleggen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Fiscale Boete

2. Jurisprudentie

3. Feiten

3.1. Gerechtshof

3.2. Hoge Raad

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K. Keij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/14770

Verder in 2018 nr.1

 Voorwoord

We leven in een snel veranderende wereld. In december 2017 stond de koers van de bitcoin op bijna &20.000, terwijl die koers in januari 2018 zakte tot onder de &11.000. Daarnaast was in ...

 Gevelreclame en servicekosten bij verhuur bedrijfsruimte in appartementencomplexen

In het artikel ‘VvE, appartementseigenaar/verhuurder en huurder: een gecompliceerde driehoeksverhouding’, verschenen in het april nummer van 2014 van dit tijdschrift[2], heb ik een uiteenzetting...

 Fiscale correctie op (huur)overeenkomsten

De inspecteur van de belastingdienst kan een fiscale correctie aanbrengen op bedragen die zijn overeengekomen in koop- of huurovereenkomsten tussen twee (of meer) partijen. Dit kan de inspecteur...

 Het nut en de noodzaak van het vestigen van een recht van opstal bij verhuurde roerende zaken

Het komt vaak voor dat een verhuurder portacabins[2] verhuurt aan een huurder ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van die huurder. De huurder van de portacabins gaat vervolgens over tot he...

 De termijnen uit art. 7:303 lid 1 BW. Complex of eenvoudig?

Art. 7:303 lid 1 BW regelt de tijdstippen vanaf wanneer nadere huurprijsvaststelling kan worden gevorderd van bedrijfsruimten ex art. 7:290 BW. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, k...