Tijdschrift voor Financieel Recht 2018 nr. 4

Rondom het nieuws - Transactiemonitoring in het betalingsverkeer

mr. R.E. van Esch

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In mijn artikel in FR 2017, nr. 9 over monitoring van betaalopdrachten[1] kwam ik tot de conclusie dat er voor betaaldienstverleners geen directe rechtsplicht bestaat om individuele betalingstransacties vooraf te monitoren. Dat gaat veranderen. In november 2017 heeft de Europese Commissie het concept van de gedelegeerde verordening betreffende sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en beveiligde open communicatienormen gepubliceerd.[2] Met deze verordening zal een directe rechtsplicht tot transactiemonitoring voor betaaldienstverleners worden geïntroduceerd. In deze Rondom het Nieuws behandel ik deze transactiemonitoringsplicht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Transactiemonitoring in het betalingsverkeer en risicobeheer

2. Grondslag van de directe rechtsplicht tot transactiemonitoring in het betalingsverkeer

3. Betaaldienstverleners waarvoor een transactiemonitoringsplicht geldt

4. Reikwijdte van de transactiemonitoringsplicht

5. Inhoud van de transactiemonitoringsplicht

6. Datum van inwerkingtreding

7. Nederlands recht

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.E. van Esch
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/14841

Verder in 2018 nr.4

 Securitising sovereign bonds

Tijdens de zogenaamde ‘sovereign’ crisis, die zich ontspon in 2011, waren met name Duitse staatsobligaties de veilige vluchthaven voor beleggers. De vlucht door beleggers naar Duits sch...

 Corporate governance volgens EBA

De corporate governance richtsnoeren die zijn opgenomen in de EBA Guidelines 2017 roepen verschillende vragen op voor banken en CRR-beleggingsondernemingen. Hoe worden bevoegdheden verdeeld tuss...

 Een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen (II)

Op 20 december 2017 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd ter introductie van een nieuw prudentieel regime voor beleggingsondernemingen. Dit nieuwe regime moet er, volgens de Comm...

 De Administrative Board of Review van de Europese Centrale Bank: de eerste ervaringen

Dit artikel bespreekt de administratieve toetsingsprocedure van de Administrative Board of Review (hierna: ABoR) van de Europese Centrale Bank (hierna: ECB). Deze procedure is onderdeel van het ...

 Symposiumverslag ‘Cryptogeld’

Op vrijdag 19 januari 2018 vond het door het IvO Center for Financial Law & Governance van de Erasmus School of Law georganiseerde symposium ‘Cryptogeld’ plaats.[2] Rondom crypto...

 Rondom het nieuws - Transactiemonitoring in het betalingsverkeer

In mijn artikel in FR 2017, nr. 9 over monitoring van betaalopdrachten[1] kwam ik tot de conclusie dat er voor betaaldienstverleners geen directe rechtsplicht bestaat om individuele betalingstra...