Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 1

Bart Hessel aan de wieg van Europa decentraal

mr. drs. A. Wissink en I. Jozepa1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Bart Hessel en Europa decentraal.

 

Het is momenteel niet meer voor te stellen dat er een tijd was dat Europese wet- en regelgeving een ondergeschikte rol speelde in het beleid van decentrale overheden. Toch was dit eind van de vorige eeuw het geval. De invloed van Europese wet- en regelgeving in Nederland was geen prioriteit voor gemeenten, provincies en waterschappen. En bij departementen stond het betrekken van decentrale overheden bij hun inzet in Brussel ook niet op de kaart. Toch was de invloed van Europese regels op gemeenten, provincies en waterschappen groeiende. Eén van de eersten die dit onderkende was Bart Hessel. Bart Hessel was samen met zijn collega prof. Kamiel Mortelmans de eerste in Nederland die omvangrijk onderzoek heeft gedaan naar de betekenis van het Europese recht voor decentrale overheden. Dit leidde in 1997 tot een wetenschappelijk handboek. Voor Bart Hessel stond vast dat deze ontwikkeling niet te stuiten was en dat er i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Bart Hessel en Europa decentraal.

1.1. De weg naar de oprichting van het kenniscentrum

1.2. De dienstverlening van het kenniscentrum

1.3. Hardlopers zijn in dit geval geen doodlopers

2. Decentrale staatssteun als onbekend terrein

3. Op decentrale leest toegesneden

3.1. Bewust worden van staatssteun

3.2. Nieuwe onderwerpen

4. Risico’s en beleidskansen bij staatssteun

4.1. De voorzichtige benadering

4.2. De keerzijde van het staatssteun bewustzijn

4.3. De slotsom

5. Toekomstbestendig

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A. Wissink en I. Jozepa1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/14856

Verder in 2018 nr.1

 Europese Commissie

oktober t/m december 2017

 Vader van het Nederlandse staatssteunbewustzijn

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we veelvuldig van de kennis en kunde van Bart Hessel gebruik kunnen maken. Vooral de manier waarop hij met rake typeringen he...

 Aanbesteden zonder wet: de Algemene Groeps-vrijstellingsverordening en aanbesteden - Een uitbreiding van de aanbestedingsplicht buiten de Aanbestedingswet 2012, ook voor decentrale overheden: open, transparant en niet-discriminerend

Normaal gesproken wordt de verplichting een aanbestedingsprocedure te volgen geassocieerd met de Aanbestedingswet 2012. Bestaat geen aanbestedingsplicht krachtens deze wet, dan voelen o...

 Decentrale overheid, prof. mr. B. Hessel en de Dienstenrichtlijn

‘Maakt u zich de betekenis van Europese wetgeving voor decentrale overheden eigen: wees Europabewust! Redeneer vanuit het vrij verkeerrecht en de daarin besloten kansen[2] bij het vormgeven van uw ...

 Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd

In het Tijdschrift voor Staatssteun heeft Bart Hessel regelmatig gepubliceerd, over – natuurlijk – staatssteun, vooral in relatie tot decentrale overheden.[2] Dat paste bij de leerstoe...

 De markt en decentrale overheden: tussen EU-staatssteun en de Wet Markt en Overheid 

Bij het mededingingsregime denken we in de eerste plaats aan regels voor ondernemingen: het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie en controle op machtsv...

 In hoeverre zijn financiële voordelen voor marktpartijen ter bevordering van gebiedsontwikkeling geoorloofd?

Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een (en doorgaans van meerdere) transacties tussen overheden en marktpartijen. In het Juridisch handboek Gebiedsontwikkeling wordt het fenomeen geb...

 Bart Hessel aan de wieg van Europa decentraal

1. Bart Hessel en Europa decentraal.   Het is momenteel niet meer voor te stellen dat er een tijd was dat Europese wet- en regelgeving een ondergeschikte rol speelde in het beleid van decent...

 Redactioneel

Toen we vernamen over de ernstige ziekte van ons redactielid Bart Hessel, ontstond na het verwerken van de eerste klap al snel het idee om Bart met een speciaal ‘Hesselnummer’ te eren v...

 Markt en Overheid

Besluiten ACM Rechtbank Rotterdam, 2 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8253Inzake : exploitatie sportaccommodaties gemeente Nuth Feiten De gemeente Nuth is eigenaar van een sporthal in Nuth en gymza...