Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 1

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

oktober t/m december 2017

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Besluiten

Steunmaatregel SA.49040, Ierse steunregeling voor kmo’s in moeilijkheden goedgekeurd door Commissie, Persbericht van de Commissie van 30 november 2017

Steunmaatregel SA.48858, Lokale Italiaanse steunregeling voor vrachtvervoer per spoor, Besluit van de Commissie van 6 december 2017

Steunmaatregel SA. 46470, De Europese Commissie opent de formele onderzoeksprocedure ten aanzien van twee taxs rulings die Nederland voor IKEA had goedgekeurd

Steunmaatregel SA. 46526, De Europese Commissie stemt in met de geleidelijke toepassing van een toeslag voor duurzame energie ten aanzien van zelfvoorzienende elektriciteitsproducenten in Duitsland

Steunmaatregel SA.38944, Fiscale ruling Luxemburg leverde ongeoorloofde staatssteun aan Amazon op, besluit van de Commissie van 4 oktober 2017

Steunmaatregel SA.46349, Invoering van verhandelbare fosfaatrechten voor melkvee in Nederland vormt geoorloofde steun, besluit van de Commissie van 19 december 2017

Beleid

Diversen

Staatssteun: Commissie oordeelt dat Luxemburg aan Amazon voor ongeveer 250 miljoen EUR illegale belastingvoordelen toegekend heeft

Commissie daagt Ierland voor het Hof van Justitie wegens niet-terugvordering staatssteun Apple

Statement by Commissioner Vestager on illegal tax benefits to Amazon in Luxembourg and referring Ireland to Court for failure to recover illegal tax benefits from Apple

Commissie start diepgaand onderzoek naar de Britse belastingregeling voor multinationale ondernemingen

Staatssteun: Commissie opent diepgaand onderzoek naar fiscale behandeling van Inter IKEA door Nederland

Competition: Commission and China start new dialogue on State aid control and discuss competition policy

Update: richtsnoeren voor beoordeling infrastructuurprojecten

EU Competition policy in action – COMP in ACTION

Ex post assessment of the impact of state aid on competition

An overview of Subsidy Disclosure Practices in the EU

Toespraken

What competition can do – and what it can’t, Brussel, 25 oktober 2017

Helping people cope with technological change, Parijs, 21 november 2017

For a fair taxation system in Europe, Bocconi University, Milan, 28 november 2017

Speech to Committee of the Regions, 1 december 2017

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/14864

Verder in 2018 nr.1

 Europese Commissie

oktober t/m december 2017

 Vader van het Nederlandse staatssteunbewustzijn

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we veelvuldig van de kennis en kunde van Bart Hessel gebruik kunnen maken. Vooral de manier waarop hij met rake typeringen he...

 Aanbesteden zonder wet: de Algemene Groeps-vrijstellingsverordening en aanbesteden - Een uitbreiding van de aanbestedingsplicht buiten de Aanbestedingswet 2012, ook voor decentrale overheden: open, transparant en niet-discriminerend

Normaal gesproken wordt de verplichting een aanbestedingsprocedure te volgen geassocieerd met de Aanbestedingswet 2012. Bestaat geen aanbestedingsplicht krachtens deze wet, dan voelen o...

 Decentrale overheid, prof. mr. B. Hessel en de Dienstenrichtlijn

‘Maakt u zich de betekenis van Europese wetgeving voor decentrale overheden eigen: wees Europabewust! Redeneer vanuit het vrij verkeerrecht en de daarin besloten kansen[2] bij het vormgeven van uw ...

 Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd

In het Tijdschrift voor Staatssteun heeft Bart Hessel regelmatig gepubliceerd, over – natuurlijk – staatssteun, vooral in relatie tot decentrale overheden.[2] Dat paste bij de leerstoe...

 De markt en decentrale overheden: tussen EU-staatssteun en de Wet Markt en Overheid 

Bij het mededingingsregime denken we in de eerste plaats aan regels voor ondernemingen: het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie en controle op machtsv...

 In hoeverre zijn financiële voordelen voor marktpartijen ter bevordering van gebiedsontwikkeling geoorloofd?

Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een (en doorgaans van meerdere) transacties tussen overheden en marktpartijen. In het Juridisch handboek Gebiedsontwikkeling wordt het fenomeen geb...

 Bart Hessel aan de wieg van Europa decentraal

1. Bart Hessel en Europa decentraal.   Het is momenteel niet meer voor te stellen dat er een tijd was dat Europese wet- en regelgeving een ondergeschikte rol speelde in het beleid van decent...

 Redactioneel

Toen we vernamen over de ernstige ziekte van ons redactielid Bart Hessel, ontstond na het verwerken van de eerste klap al snel het idee om Bart met een speciaal ‘Hesselnummer’ te eren v...

 Markt en Overheid

Besluiten ACM Rechtbank Rotterdam, 2 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8253Inzake : exploitatie sportaccommodaties gemeente Nuth Feiten De gemeente Nuth is eigenaar van een sporthal in Nuth en gymza...