Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2018 nr. 1

Decentrale overheid, prof. mr. B. Hessel en de Dienstenrichtlijn

mr. P.A.E.M. Hogenhuis en prof. dr. S.A. de Vries1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

‘Maakt u zich de betekenis van Europese wetgeving voor decentrale overheden eigen: wees Europabewust! Redeneer vanuit het vrij verkeerrecht en de daarin besloten kansen2 bij het vormgeven van uw decentrale beleid.’ Dit adagium heeft prof. mr. B. Hessel, Europa-instituut van de Universiteit van Utrecht, onvermoeibaar onder de aandacht gebracht en voor de duiding en aandacht voor de Dienstenrichtlijn zijn we hem veel dank verschuldigd.

Hij zorgde als een ware verbinder, in co-creatie met vele schrijvers voor een niet aflatende stroom van bijeenkomsten, publicaties en individuele praktische adviezen. Zo zette hij tijdens een eerste groot internationaal congres in Utrecht over ‘The Limits of the European and International Services Markets’, dat net voor de publicatie van de Dienstenrichtlijn werd georganiseerd, het onderwerp van de Dienstenrichtlijn en de betekenis hiervan voor decentrale overheden ook internationaal op de kaart.

Dat de Dienstenrichtlijn ook nu nog stof...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De toekomst van screening van regelgeving en de uitvoering van de Dienstenrichtlijn[12]

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.A.E.M. Hogenhuis en prof. dr. S.A. de Vries1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/14859

Verder in 2018 nr.1

 Europese Commissie

oktober t/m december 2017

 Vader van het Nederlandse staatssteunbewustzijn

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we veelvuldig van de kennis en kunde van Bart Hessel gebruik kunnen maken. Vooral de manier waarop hij met rake typeringen he...

 Aanbesteden zonder wet: de Algemene Groeps-vrijstellingsverordening en aanbesteden - Een uitbreiding van de aanbestedingsplicht buiten de Aanbestedingswet 2012, ook voor decentrale overheden: open, transparant en niet-discriminerend

Normaal gesproken wordt de verplichting een aanbestedingsprocedure te volgen geassocieerd met de Aanbestedingswet 2012. Bestaat geen aanbestedingsplicht krachtens deze wet, dan voelen o...

 Decentrale overheid, prof. mr. B. Hessel en de Dienstenrichtlijn

‘Maakt u zich de betekenis van Europese wetgeving voor decentrale overheden eigen: wees Europabewust! Redeneer vanuit het vrij verkeerrecht en de daarin besloten kansen[2] bij het vormgeven van uw ...

 Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd

In het Tijdschrift voor Staatssteun heeft Bart Hessel regelmatig gepubliceerd, over – natuurlijk – staatssteun, vooral in relatie tot decentrale overheden.[2] Dat paste bij de leerstoe...

 De markt en decentrale overheden: tussen EU-staatssteun en de Wet Markt en Overheid 

Bij het mededingingsregime denken we in de eerste plaats aan regels voor ondernemingen: het kartelverbod, het verbod op misbruik van een economische machtspositie en controle op machtsv...

 In hoeverre zijn financiële voordelen voor marktpartijen ter bevordering van gebiedsontwikkeling geoorloofd?

Bij gebiedsontwikkeling is sprake van een (en doorgaans van meerdere) transacties tussen overheden en marktpartijen. In het Juridisch handboek Gebiedsontwikkeling wordt het fenomeen geb...

 Bart Hessel aan de wieg van Europa decentraal

1. Bart Hessel en Europa decentraal.   Het is momenteel niet meer voor te stellen dat er een tijd was dat Europese wet- en regelgeving een ondergeschikte rol speelde in het beleid van decent...

 Redactioneel

Toen we vernamen over de ernstige ziekte van ons redactielid Bart Hessel, ontstond na het verwerken van de eerste klap al snel het idee om Bart met een speciaal ‘Hesselnummer’ te eren v...

 Markt en Overheid

Besluiten ACM Rechtbank Rotterdam, 2 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:8253Inzake : exploitatie sportaccommodaties gemeente Nuth Feiten De gemeente Nuth is eigenaar van een sporthal in Nuth en gymza...