Tijdschrift voor Zakenrecht 2018 nr. 1

Annotatie - Gerechtshof Den Haag 25 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2923

mr. M.L.J.H. Hahn en mr. D.W. Wumkes1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. De feiten

A is sinds begin 2001 eigenaar van een huis met erf, gelegen naast het perceel waarvan B sinds april 2000 eigenaar is en een (pedicure) praktijk aan huis voert. De rechtsvoorganger van A had de eigendom van de onroerende zaak die nu aan A toebehoort in 1996 verkregen; de rechtsvoorganger van B had de eigendom van de onroerende zaak die nu aan B toebehoort ook in 1996 verkregen. Beide rechtsvoorgangers hebben de eigendom verkregen op grond van akten de dato 1 februari 1996 (zowel tezamen als afzonderlijk ‘Akte 1996’) die voor wat betreft de nader te noemen erfdienstbaarheden inhoudelijk vergelijkbare bepalingen bevatten.

In de Akte 1996 was de volgende passage opgenomen:

"Vestiging erfdienstbaarheden

Ter uitvoering van hetgeen tussen koper en verkoper bij het sluiten van de koopovereenkomst is overeengekomen, worden bij deze gevestigd en aangenomen over en weer ten laste en ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De feiten

2. Rechtbank Den Haag

3. Klacht in hoger beroep

4. Hof Den Haag

4.1. Erfdienstbaarheid

4.2. Omvang noodweg

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.L.J.H. Hahn en mr. D.W. Wumkes1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2017:2923
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/14931

Verder in 2018 nr.1

 Voorwoord

Het zakenrecht is volop in beweging. In ons steeds dichter bebouwde land bestaat er steeds meer behoefte aan creatieve oplossingen voor goederenrechtelijke knelpunten. De mogelijkheden die het zake...

 Verkrijging door bevrijdende verjaring en de inschrijving van registergoederen

Het afgelopen jaar is een aantal uitspraken gewezen waarin de vraag aan de orde was of een zakenrechtelijk recht (van opstal) was verkregen door bevrijdende verjaring.[2] Het ging in ...

 Inschrijving van een 3D-visualisatie in de openbare registers van het kadaster

1. Aanleiding In de laatste decennia zijn er steeds meer bouwtechnieken toegepast, waarbij de verschillende delen van gebouwen niet op een rechttoe rechtaan manier met elkaar verbonden zijn, maar ...

 Het Schoolstraatarrest - Een houvast bij de ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten en bij van de bestemming afwijkend gebruik van het privégedeelte

Het Schoolstraatarrest van de Hoge Raad van 71397059155april 2000[2] staat bij menig appartementsrechtjurist vooraan in het geheugen. In die zaak ging het om een appartementsrechteige...