Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2018 nr. 5

De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.2 Oftewel: aan het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde te ontruimen. Het komt echter met enige regelmaat voor dat de huurder tekortschiet in zijn ontruimingsverplichting. De verhuurder zal dan maatregelen moeten nemen om de huurder alsnog tot ontruiming te dwingen. Het voeren van een kort geding, al dan niet bij de kantonrechter, ter verkrijging van een ontruimingsvonnis, dat vervolgens door de deurwaarder ten uitvoer wordt gelegd, ligt vaak voor de hand. Een vonnis is evenwel niet het enige stuk dat heeft te gelden als executoriale titel. Immers, ook aan een authentieke akte komt executoriale kracht toe.3 Het opschrift van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) luidt zelfs: ‘Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het overeenkomen van een ontruimingsverplichting

2.1. Vernietigbare ontruimingsbedingen

2.2. Strijd met semi-dwingend recht

2.3. Vaststellingsovereenkomst

2.4. Het executiegeschil

3. De notariële akte

3.1. De grosse

3.2. De inhoud van de akte

3.3. Afgifte van de grosse

3.4. De executie

4. Bijzonderheden

4.1. Rechtsopvolging

4.2. Buitenlandse akte

5. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. E.H.M. Swaneveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15184

Verder in 2018 nr.5

 Voorwoord

Op 11 oktober 2018 was het zo ver! In het Kasteel De Wittenberg vond het congres plaats dat het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte in samenwerking met uitgeverij Den Hollander heeft georgani...

 Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een pleidooi voor gebruik van een ‘kruisjeslijst’

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvol...

 Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling?

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in a...

 Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op ee...

 De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.[2] Oftewel: aan het einde van...