Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

mr. J.C.W. Gazendam1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het vergunnen van de windparken, het subsidiëren van windenergie op zee en het aansluiten van de windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet.2 Op vrijwel elk van deze onderdelen is de Britse wetgever initiatiefrijk geweest bij het ontwikkelen van de benodigde regulering. In deze bijdrage wordt specifiek ingegaan op het juridisch kader dat het Verenigd Koninkrijk heeft ontwikkeld voor het aansluiten van offshore windparken op het landelijke hoogspanningsnet.

Het Britse wettelijke regime voor het aansluiten van windparken op zee verschilt aanzienlijk van andere Europese regimes. Niet National Grid als nationale transmissiesysteembeheerder of de windparkontwikkelaar is daar verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken op zee, maar ee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Windenergie op zee en het vergunnen van windparken op zee in het Verenigd Koninkrijk

2.1. Windenergie op zee in het Verenigd Koninkrijk

2.2. De ontwikkeling van offshore wind

2.3. Vergunningenstelsel

2.4. Toekomst van windenergie op zee in het Verenigd Koninkrijk

3. Het juridisch kader voor het aansluiten van windparken op zee

3.1. Introductie van het OFTO-regime

3.2. De OFTO-tenderprocedure

3.3. Verantwoordelijkheden en inkomsten van de OFTO

3.4. De OFTO-investering ten opzichte van andere investeringen in energie-infrastructuur

3.5. De effectiviteit van het OFTO-regime

4. Concluderende opmerkingen.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.C.W. Gazendam1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15018

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...