Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2018 nr. 3

Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

mr. D. Linstra1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aansprakelijkheid. Zo kunnen de kosten worden beoordeeld aan de hand van art. 6:96 lid 2 sub a BW, maar ook aan de hand van art. 6:184 BW. Maakt dat verschil? En heeft de aard van de aansprakelijkheid (art. 6:162 BW of art. 6:177 lid 4 BW) nog invloed op de omvang van aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Verschillende wetsartikelen, verschillende uitkomsten?

2. De leer van de redelijke toerekening en art. 6:96 lid 2 sub a BW

2.1. De regel van art. 6:96 lid 2 sub a BW in het kort

2.2. De causaliteitstoets: géén CSQN

2.3. De causaliteitstoets: wél redelijke toerekeningsleer

2.4. Goedkopere voorhanden alternatieven

3. De overeenkomstige werking van art. 6:184 BW en art. 6:96 lid 2 sub a BW

3.1. Afwijkende formulering maakt geen verschil

3.2. Afweging van factoren ex art. 6:98 BW en het samenspel tussen die factoren

4. Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM: art. 6:162 versus art. 6:177 lid 4 BW

4.1. Onderscheid schuld- en risicoaansprakelijkheid?

4.2. Meewegende factoren: strekking en voorzienbaarheid

4.3. Niet-meewegende factoren: bewijspositie en profijt

4.4. Concrete invulling van beperkte toerekening?

4.5. Aanbeveling

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D. Linstra1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15019

Verder in 2018 nr.3

 Voorwoord

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken...

 Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het ...

 Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aan...

 Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? - Verslag NeVER bijeenkomst 5 april 2017

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voors...