Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2018 nr. 3

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

De keuze voor het regime voor de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van windparken op zee staat in Nederland hoog op de agenda van de windsector en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het laatstelijk toegepaste instrument van de vergelijkende toets heeft geleid tot de indiening van bezwaarschriften tegen de gunning. Ongeacht de wijze van het toedelen van de vergunning voor de bouw en exploitatie van windparken op zee geldt in Nederland dat de aansluiting van het windpark op het elektriciteitsnet geschiedt door TenneT. In het licht van de discussie in Nederland i... ...lees meer

Artikel

Het Britse regime voor elektriciteitsnetten op zee: veilen voor efficiency

mr. J.C.W. Gazendam1

Het Verenigd Koninkrijk is een van de Europese koplopers en een pionier op het gebied van windenergie op zee. De regulering van windenergie op zee heeft meerdere facetten waaronder het vergunnen van de windparken, het subsidiëren van windenergie op zee en het aansluiten van de windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet.[2] Op vrijwel elk van deze onderdelen is de Britse wetgever initiatiefrijk geweest bij het ontwikkelen van de benodigde regulering. In deze bijdrage wordt specifiek ingegaan op het juridisch kader dat het Verenigd Koninkrijk heeft ontwikkeld... abonneren of dit artikel kopen.

Toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen aan NAM

mr. D. Linstra1

In deze bijdrage ligt de focus op de aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen en de invloed van het gebruik van verschillende wetsartikelen op de omvang van die aansprakelijkheid. Zo kunnen de kosten worden beoordeeld aan de hand van art. 6:96 lid 2 sub a BW, maar ook aan de hand van art. 6:184 BW. Maakt dat verschil? En heeft de aard van de aansprakelijkheid (art. 6:162 BW of art. 6:177 lid 4 BW) nog invloed op de omvang van aansprakelijkheid van NAM voor kosten van schadebeperkende maatregelen? abonneren of dit artikel kopen.

Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energiel...

mr. R.M.T.M. Jaspers, mr. M. de Wit en mr. S.M. Schipper1

Op 5 april 2018 kwamen de leden van de NeVER bijeen op het kantoor van NautaDutilh te Rotterdam. Deze bijeenkomst stond in het teken van het op 3 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen voorstel voor de Wet Voortgang Energietransitie, waarbij met name de rolverdeling tussen en taken van de netbeheerder en het netwerkbedrijf werden belicht. Na een warm welkom van het grote aantal aanwezigen namens de NeVER en NautaDutilh werden de presentaties achtereenvolgens verzorgd door mevrouw Maaike Daanen (werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), de heer Frits van der Velde... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij HR 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:1 en HR 5 januari 2018, E...

prof. mr. J.W.A. Biemans1

Aan het begin van dit jaar heeft de Hoge Raad twee vermogensrechtelijke arresten[2] gewezen over de onderlinge verhouding tussen eigendom, opstalrecht en bepaalde overeenkomsten met betrekking tot netwerken en transformatoren. Beide arresten zijn gewezen op 5 januari 2018 en zijn gewezen tussen dezelfde personen, namelijk Chemours Netherlands B.V. (voorheen handelend onder de naam Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.) als eiseres tot cassatie (‘Chemours’), en Stedin Netbeheer B.V. als verweerster in cassatie (‘Stedin’). Het eerste arrest ziet... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie (NTE 2018/9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)

mr. I. Brinkman, mr. E.A. de Vries en mr.drs. C. van der Woude Deze rubriek bestrijkt de periode januari 2018. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die voor die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. NTE 2018/9 Gerechtshof Amsterdam 21 september 2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:4039 inzake de heffingsambtenaar van de gemeente Zaltbommel tegen [X NV] Gerechtshof Amsterdam 21 september 2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:3990 abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp., D. Drankier LL.M., G.J. Kreeft LL.M., C.T. Nieuwenhout LL.M., M.T. Nieves-Zarate LL.M. en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. TenneTJaarverslag Op 23 februari 2018 heeft TenneT het jaarverslag over het jaar 2017 gepubliceerd. Om leveringszekerheid te garanderen en de energietransitie te bevorderen heeft TenneT in 2017 EUR 1.770 miljoen geïnvesteerd in het net in Nederland en... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS